สวัสดีค่ะ...สำหรับวันนี้เข้าทำงานตามเวลาปกติค่ะ เช้านี้เริ่มต้นการทำงานด้วยการเช็ก E-Fileling  และยังไม่มีเรื่องแจ้งมาจาก สพท. ต่างๆ ต่อมาในช่วงสายอาจารย์จุฑามาศได้ให้ไปพบ ผอ.สทร เพื่อรับงานในส่วนของการทำ Banner และ Website ในโครงการ SP2 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 และหลังจากรับทราบรายละเอียดของงานที่จะต้องนำมาทำแล้ว อาจารย์จุฑามาศ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบการทำ Banner ที่จะใช้ติดในหน้าเว็บไซด์ สพฐ. ซึ่งวันนี้ก็ได้เตรียมออกแบบและได้ดำเนินการทำแต่ยังไม่เรียบร้อย และจะไปดำเนินการทำต่อในวันพรุ่งนี้ ต่อจากนั้นได้ช่วยนำงานของนาดาซึ่งเป็นงานในส่วนของการเขียนStory board  หลังจากพักกลางวัน ได้จัดทำเอกสาร เรื่อง Spec คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการประชุมสรุปกันเร็วๆนี้ สำหรับการทำงานตลอดวันนี้ก็มีงานเอกสารและติดต่อประสานงานในฝ่ายต่างๆภายในสำนักด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้พบปะผู้คนมากมาย และเตรียมตัวเองให้พร้อมกับทุกสถานการณ์และทุกภาวะทางอารมณ์ของทุกๆคน

                              หน้าเว็บไซด์ สพฐ. www.obec.go.th

 

     ส่วนประกอบในหน้าเว็บไซด์ สพฐ. ซึ่งเป็นส่วนของการแจ้งหนังสือราชการ

ซึ่งจะต้องทำการแจ้งผ่านระบบ E-Fileling

ส่วนของผู้ดูแลระบบที่จะทำหน้าที่ในการรับ - ส่ง E-Fileling ซึ่งจะต้องมี รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

 

                                   ตัวอย่างของ Banner ภาพประกอบ www.sahavicha.com