ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ"การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน"
การทำความสะอาดพื้นปาเก้
 โดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดบ่อย ๆ ไม่ต้องอาศัยน้ำยาทำความสะอาด หรือใช้ชาซองหรือชาใบลวกน้ำร้อนให้ได้ชาเข้ม ๆ ผสมน้ำอุ่นลงไปใช้ผ้าชุบหมาด ๆ เช็ดพื้นไม้ ซึ่งกรดแทนนิกที่อยู่ในใบชาจะช่วยทำความสะอาดและรักษาพื้นไม้อีกด้วย                       
http://www.thaiwoodcentral.com/blog/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94/
 
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานและการดูแลรักษาภาชนะประเภทต่างๆพร้องยกตัวอย่างและภาพประกอบ
 
  เครื่องเรือนประเภททองเหลือง ทองเหลืองเมื่อสัมผัสอากาศจะมีสีคล้ำงเช่นเดียวกันควรทำความสะอาดโดยขัดด้วยน้ำยาจัดทองเหลือง หรือจัดด้วยน้ำมาขามเปียก หรือน้ำมารนาวโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำ
เครื่องเรือนประเภททองเหลือง
http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m4/sara1/ban/nangban/work/ja3.html
สพฐ.  ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา

วิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและการดูแลรักษา มาอย่างน้อย  1  ชนิด

หลักในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า มีดังนี้
http://blog.eduzones.com/images/blog/jipatar/2009081860840.jpg
1.เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบนฉลาก
2.ดูฉลากประหยัดไฟซึ่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นผู้ตรวจและรับรองคุณภาพ
3.ก่อนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรจะอ่านฉลากและคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ
4.เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และหาอะไหล่ง่าย
5.เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาพความเป็นอยู่ ความจำเป็น และจำนวนของสมาชิก
การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ภาพและเสียง
1.หมั่นปัดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดอยู่เสมอ
2.เมื่อไม่ใช้งานต้องใช้ผ้าคลุมกันฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่อง
การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/337/7337/images/air2.jpg

          หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยถอดออกมาแล้วขยำกับน้ำสบู่ น้ำผสมผงซักฟอก แล้วค่อยๆบีบให้แห้ง ห้ามบิดเพราะจะทำให้ขาด ตะแกรงด้านหลังก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆเช่นเดียวกัน เพราะถ้าฝุ่นละอองเกาะมากจะกลายเป็นฉนวนกั้น ทำให้ความร้อนระบายไม่สะดวก ส่วนภายในเครื่องควรล้างปีละ 1 ครั้ง โดยช่างที่ชำนาญ
คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้  หน่วยที่  2  การดูแลรักษาบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน 
(1)  เครื่องเรือนหมายถึงอะไรบ้าง  ให้ยกตัวอย่างมา  10  ตัวอย่าง
ตอบ      “ เครื่องเรือน” หมายถึง วัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ที่มีอยู่ภายในอาคารบ้านเรือน เพื่อใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สนองประโยชน์ให้แก่ผู้อยู่อาศัยและยังเป็นสิ่งประดับตกแต่งบ้านเรือนเพื่อ ความสวยงามน่าอยู่ น่าอาศัย เช่น เครื่องเรือนที่ทำจากไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หวาย หรือพลาสติก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ ราวพาดผ้า เตียง โต๊ะเครื่องแป้ง สตูล เก้าอี้โซฟาบุนวมหุ้มหนัง ฯลฯ 
 (2)  วัสดุที่ใช้ทำเครื่องเรือนมีอะไรบ้าง  และวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ  วัสดุที่ใช้ทำเครื่องเรือนมี ไม้ โลหะ พลาสติก เครื่องหนัง และวัสดุหลายชนิดผสมกัน
2.1 ไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
-ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้เหล่านี้จะมีราคาแพง ทนทาน มีน้ำหนักมาก ลายไม้สวย
-ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ไผ่ หวาย จะมีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย ราคาไม่แพงนัก
2.2 โลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง เนื้อผิวจะต้องเกลี้ยง เป็นมัน สะอาด ไม่มีรอยขีดข่วน หรือรอยบุบ รอยสนิมต่างๆ
2.3 พลาสติก จะรับน้ำหนักได้น้อย หักง่ายเมื่อได้รับความร้อนมากๆ ราคาถูก แต่ดูสวยงาม
2.4 เครื่องหนัง ส่วนมากมักใช้ทำเบาะที่นั่ง หนักพิง ท้าวแขนของเก้าอี้ มีคุณภาพดี ราคาแพง
2.5 วัสดุหลายชนิดผสมกัน ผู้ซื้อต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และ วัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน
           
 (3)  ตู้และชั้นในครัวจะดูแลรักษาอย่างไร
ตอบ  ตู้ และชั้นในครัว ควรบรรจุของให้ได้ขนาด ไม่ควรบรรจุของเยอะจนเกินไป และควรหมั่นทำความสะอาด โดยขั้นที่1 ให้นำภาชนะต่างๆออกมาจากตู้ให้หมด แล้วจึงนำผ้าสะอาดชุบน้ำ บิดหมาด มาเช็ดให้ทั่วและเช็ดตามซอกต่างๆด้วย ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งหรือนำผ้าแห้งมาเช็ด แล้วจึงปูผ้ารองไว้เพื่อให้การทำความสะอาดครั้งต่อไปง่ายและสะดวกขึ้น 
            
(4)  จงอธิบายวิธีทำความสะอาดพื้นบ้านที่ปูด้วยไม้  ซีเมนต์  กระเบื้อง
ตอบ พื้น ไม้  การทำความสะอาดพื้นไม้ควรเริ่มโดยใช้ไม้ถูพื้นปัดฝุ่น จากนั้นจึงเช็ดด้วยพรมถูพื้นชุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดแบบเจือจางแล้วเช็ด ให้แห้งโดยเร็ว สามารถดูแลผิวไม้ได้โดยการเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวไม้ชนิดถาวร ซึ่งจะช่วยป้องกันผิวไม้จากหยดน้ำและคราบสกปรกต่าง ๆ แถมยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย หากเคลือบผิวมีการหลุดลอกออกตามกาลเวลา การลงขี้ผึ้งเคลือบผิวก็สามารถทำให้พื้นไม้แวววาวสวยงามได้อีกครั้ง
พื้นที่ปูด้วยซีเมนต์  ใช้น้ำผงซักฟอกแล้วใช้แปรงที่มีขนนุ่มๆขัด แล้วล้างออกให้สะอาด กวาดด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวอีกครั้งหนึ่ง
พื้น กระเบื้อง  ควรหลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาด เพราะสารเคมีตกค้างในน้ำยาจะทำให้ผิวกระเบื้องดูหมองและเป็นรอยเปื้อนได้ ง่าย จึงควรใช้น้ำผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยในการทำความสะอาด
(5)  จงอธิบายวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดหน้าต่างและส่วนประกอบของหน้าต่าง
ตอบ เหล็กดัด หน้าต่าง   ให้ใช้ไม้ปัดฝุ่นและเช็ดด้วยผ้าหมาดตามร่องเหล็กดัด หรือส่วนโค้งงอที่เช็ดยากให้ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วแปรงตามร่องให้สะอาด
       หน้าต่างมุ้งลวด ให้ใช้ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดฝุ่นบนมุ้งลวด ถ้าสกปรกมากให้กวาดด้วยไม้กวาดดอกหญ้าแล้วก่อนที่จะล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก อ่อนๆโดยใช้แปรงขนอ่อนๆขัดล้างและ ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ตะแคงให้น้ำไหลออกมาแล้วเช็ดให้แห้ง
       หน้าต่างกระจก ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำความสะอาด หรือ ใช้น้ำยาเช็ดกระจก
(6)  ถ้ามีสัตว์และแมลงในบ้านจะกำจัดได้อย่างไร  จงอธิบาย
ตอบ
มด  หล่อน้ำที่ขาตู้อาหารหรือไม่ก็ใช้ผงชัน ฝาอาหารแห้งต้องปิดให้แน่น ฉีดยาฆ่าแมลงรอบๆห้องสัปดาห์ละ1ครั้ง ถังขยะควรใช้ถุงพลาสติกกรองก่อนใส่เศษอาหาร แล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง
แมลงวัน ครอบฝาชีให้มิดชิดหรือเก็บไว้ในตู้เก็บอาหาร รักษาบริเวณบ้านให้สะอาด
แมลงสาบ
ไม่ทิ้งอาหารไว้ในจาน-ชาม รักษาความสะอาดของตู้ ชั้นในครัว ส่วนตู้เสื้อผ้าอย่านำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วที่มีกลิ่นเหม็นไว้ในตู้
ยุง 
รักษาบริเวณบ้านไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ อย่าให้มีน้ำขังในกะลาหรือกระป๋ออง โอ่งน้ำปิดให้มิดชิด
หนู เศษอาหารควรใส่ถุงให้มิดชิด ใช้กับดักหนู
            
(7)  จงอธิบายวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร
ตอบ 
1. การล้างจานหรืออ่างที่เป็นสแตนเลนส ให้ใช้แอลกอฮอล์หรือยาสีฟันทาแล้วจึงขัดออก ทำความสะอาดด้วยน้ำอีกครั้ง เช็ดด้วยผ้านุ่มๆ ให้แห้งทุกอย่างก็จะเงางามสดใสเหมือนใหม่

2. การล้างขวดแก้ว ขวดแก้วที่หมองขุ่น ให้ใส่ทรายลงไปเล็กน้อยเติมน้ำอย่าให้เต็ม เขย่าแรงๆ แล้วจึงเทออก ล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก แล้วจึงล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า ขวดจะใส

3. การล้างภาชนะที่เปื้อนแป้ง ไข่ หรือนม จาน ชาม ให้ล้างด้วยน้ำเย็นธรรมดาจะล้างออกง่ายกว่าน้ำอุ่น เพราะน้ำอุ่นจะทำให้แป้ง ไข่ หรือนมติดแน่นยิ่งขึ้น เนื่องจากความร้อนทำให้แป้ง ไข่ หรือนมที่ติดอยู่กับภาชนะสุกทางที่ดีควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดออกก่อนแล้วล้าง ด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างจาน จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำสะอาด

4. การล้างถาดเงิน เมื่อใช้แล้วต้องล้างให้สะอาดทันทีแล้วเช็ดให้แห้งก่อนนำไปเก็บ การเก็บรักษาเพื่อไม่ให้ถาดเงินเป็นรอยด่างดำ ให้วางสารส้มไว้ในถาดสัก 1 ก้อน จะทำให้ถาดนั้นสะอาด อยู่เสมอ

5. ภาชนะเครื่องเงิน ให้ใช้น้ำมะขามเปียกผสมขี้ผึ้งขัด ล้างออกด้วยน้ำสบู่ผสมน้ำอุ่น แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง

6.ภาชนะเครื่องทองเหลือง ให้ใช้น้ำมะขามเปียกผสมขี้ผึ้งขัด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง

7.ภาชนะเครื่องเคลือบ ให้ล้างด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างภาชนะ และฟองน้ำ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

8.ภาชนะอะลูมิเนียม เมื่อใช้แล้วให้รีบล้างทันที และขัดด้วยใยขัดกับน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง
 
(8)  จงอธิบายวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเตาแก๊สหรือเตาถ่านที่บ้านของนักเรียน
ตอบการ ทำความสะอาดเตาแก๊ส ให้ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดหรือใช้น้ำสบู่เจือจางเช็ดทำความสะอาด ในส่วนของหัวจุดแก๊สหรือสปาร์ค และช่องส่งแก๊สให้สะอาดและแห้งเสมอ การทำความสะอาดเตาแก๊สจะต้องถอดหัวเตาออก และทำความสะอาดด้วยน้ำเดือดหรือน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจาน แล้วทำความสะอาดบริเวณช่องส่งแก๊สอย่าให้มีสิ่งสกปรกหมักหมมอยู่เพราะจะทำ ให้หัวแก๊สอุดตัน แต่ในส่วนของหัวอัลลอยด์ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาล้างทุกครั้ง วิธีการขึ้นอยู่กับความสกปรกของตัวหัว ถ้าไม่มีเศษอาหารตกค้างลงไปก็ไม่จำเป็นต้องล้าง
 
(9)  บ้านของนักเรียนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในการประกอบอาหารบ้าง  บอกมา  3  อย่าง  พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้และการดูแลรักษา
ตอบ
วิธีการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
1. ใส่ข้าวและน้ำไม่เกินขนาดของหม้อ
2.  ขณะหุงต้มให้ปิดฝาหม้อ
3. เมื่อหุงต้มเสร็จควรดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

การดูแลรักษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
1. การดูแลส่วนที่เป็นเตา ถ้าเปื้อนให้เช็ดด้วยน้ำยาล้างภาชนะ
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
2.ส่วนที่เป็นหม้อหุงข้าว ทำความสะอาดได้ตามปกติ แต่ถ้าจะนำไปตั้งบนเตาต้องเช็ดด้านนอกของหม้อให้แห้งโดยเฉพาะส่วนก้น
 วิธีการใช้กาต้มน้ำไฟฟ้า
1. เติมน้ำเท่าที่จำเป็น
2. ปิดฝาเพื่อช่วยให้ร้อนเร็วขึ้น
3. ถ้าน้ำเดือดแล้วให้รีบถอดปลั๊กออก เพราะหากค้างไว้ อาจทำให้ไม่ปลอดภัยได้

การดูแลรักษากาต้มน้ำไฟฟ้า
1. หมั่นล้างทำความสะอาดภายใน อย่าให้มีตะกรันจับ
2. กาน้ำไฟฟ้า ส่วนที่เป็นปลั๊กเสียบขดลวด ห้ามโดนน้ำโดยเด็ดขาด
 

วิธีการใช้เตาไฟฟ้า
เมื่อ ต้องการใช้ให้เสียบปลั๊กของเตาไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กจ่ายไฟภายในบ้าน กระแสไฟจะไหลผ่านลวดความร้อนทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งลวดความร้อนเป็นสีแดง จึงวางภาชนะลงบนเตาได้ สำหรับเตาไฟฟ้าแบบที่หมุนสวิตช์ปรับระดับความร้อนได้ตามที่ต้องการ เมื่อเลิกใช้ให้หมุนสวิตช์กลับมาที่ตำแหน่งหยุดใช้งาน (OFF) แล้วถอดปลั๊กออก

1. ขณะที่เตาไฟฟ้ากำลังทำงาน หรือถอดปลั๊กออกแล้วแต่เตายังมีความร้อนอยู่ ระวังอย่าให้เด็กเล็กเข้าไปใกล้เตา อาจเกิดอันตรายได้
2. ก่อนเสียบปลั๊กใช้งาน ควรสำรวจดูส่วนประกอบต่าง ๆ ถ้าพบสิ่งใดชำรุดให้ซ่อมก่อน

การดูแลรักษาเตาไฟฟ้า
เตา ไฟฟ้า สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันพืชชุบผ้าหมาดๆ เช็ดถูบริเวณแผ่นเพลทเพื่อให้แผ่นเพลทชุ่มน้ำมัน เป็นการป้องกันไม่ให้แห้งแตกหักง่าย หรือก่อให้เกิดสนิมได้ (ข้อควรระวังคือเตาเพลทไฟฟ้าไม่สามารถนำภาชนะที่เป็นของแข็งหรือมีคมมาขัดถู ทำความสะอาด เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่หัวเพลทได้)
          
(10)  ถ้าจะล้างทำความสะอาดตู้เย็น  ขั้นตอนในการทำงานมีอะไรบ้าง  จงอธิบาย
ตอบ 1. เอาของในตู้ออกมาให้หมด นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นอีกตู้หรือแช่ไว้ในกระติกน้ำแข็ง
       2. ถอดชิ้นส่วนภายในตู้เย็น ซึ่งสามารถถอดได้ง่าย นำออกมาล้างด้วยน้ำ
       3. ทำความสะอาดตู้เย็นด้วยผ้าชุบน้ำเปล่าให้สะอาด
      4. นำผ้าชุบน้ำที่ใช้โซดาคาร์บอเนต  เช็ดให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง ปล่อยให้แห้ง 
       5.นำของเข้าตู้เย็นตามเดิม
สพฐ.  ม. 5.5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  เขียน  หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
          ม. 5.5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          ม. 6.6.3  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา