มี blog ของ Mr_Jod มาให้ลองอ่านกันค่ะ จะได้ใช้เป็นแนวทางการวิจารณ์ งานวิจัยที่อาจารย์มอบหมายให้ไปทำ ขอขอบคุณเจ้าของ blog ด้วยนะคะ สำหรับการแบ่งปันความรู้

http://gotoknow.org/blog/practice/15259