ภาคกลาง เป็นแหล่งอารยธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมีหลายชนชาติ มาอยู่ร่วมกัน จึงก่อให้เกิดศิลปะการแสดง และการละเล่นมากมาย และได้สืบทอดมาจนถึงลูกหลาน ซึ่งควรค่าแก่การรักษา และเผยแพร่ เช่น เพลงฉ่อย ลำตัด เพลงอีแซว เป็นต้น

 www.oknation.net/blog/songforlife/page2

 

และด้วยเหตุที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ และเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสาย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบรูณ์ของประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และมีความบันเทิงสนุกสนาน เพื่อให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงาน หากเป็นในช่วงฤดูทำนา จะมีระบำชาวนา หรือเมื่อเสร็จจากการทำนาเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวจะมีการแสดง เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เต้นกำรำเคียว รำโทนหรือรำวง รำเถิดเทิง รำกลองยาว เป็นต้น เมื่อมีการแสดงต่างๆ ได้ร้องไปรำไปทำให้คลายอารมณ์ คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ทั้งยังเป็นการสร้างความกลมเกลียวสนุกเฮฮากันในหมู่คนกันเองอีกด้วย  

 gotoknow.org/file/supis_intasit/view/154609

สำหรับการแสดงภาคกลางที่ฉันเลือกคือ ระบำชาวนา ซึ่งผู้แต่งทำนองเพลงนี้คือ นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ ส่วนท่ารำนั้นท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้คิดและออกแบบท่ารำ เมื่อได้ชมการแสดงระบำชาวนาแล้วจะมีสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ที่เกิดขึ้นดังนี้

1.      ตัวละคร เครื่องแต่งกาย

ตัวละครนั้นจะเป็นชาวบ้านทั้งหญิงและชาย  จะเป็นแต่งชุดม่อฮ่อม ซึ่งเป็นชุดที่เรียบง่าย ไม่หรูหรา เป็นชุดพื้นบ้าน ที่เห็นแล้วจะจะทำให้รู้ได้เลยว่าการแสดงชุดนี้ต้องเกี่ยวกับการทำนา

2.      ขับร้อง บทร้อง บทเจรจา บทพากย์

การแสดงระบำชาวนา เป็นการแสดงที่ไม่มีการขับร้อง ไม่มีเนื้อเพลง มีเพียงดนตรี ประกอบจังหวะซึ่ง เป็นดนตรีที่มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

3.      ฉาก อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำนาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเกี่ยวข้าว ฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้จึงได้แก่ เมล็ดข้าว เคียวเกี่ยวข้าว รวงข้าง กระด้ง เป็นต้น

4.      ดนตรีที่ใช้ประกอบ

ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง ดนตรีจะมีจังหวะที่สนุกหนาน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และให้หายเหนื่อยจากการทำนา

5.      ท่าทางสื่อความหมาย

ท่ารำจะเป็นท่าที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา  เป็นขั้นตอนการทำนาตั้งแต่เริ่มหว่านข้าว ไถนา เกี่ยวข้าว ฝัดข้าว เป็นต้น

  

 

 aayshow.tripod.com/13-5apr07b.html