ใช้ notebook แต่ Wireless ใช้ไม่ได้  อยู่หลายวัน วันนี้ว่างๆก็เลยหาวิธีแก้ไขดู กอ่นอื่นมาดูกันกอ่นครับมันใช้ไม่ได้มันฟ้องว่า แบบนี้ครับ

               WZC ไม่ทำงาน

การแก้ไข

       1.       Start >Run

2.       พิมพ์ services.msc กด ok

3.       ที่หน้าต่าง services ให้เลือกที่ wzc กด start

4.       เปิดหน้าต่าง wireless network connection

5.       เลือกที่ Change advanced settings

6.       ที่หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties  ให้เลือกไปที่ tap Wireless Networks

7.       ทำเครื่องหมายถูก ในช่อง Use Windows to configure my wireless network settings แล้วกด ok

 

8.       เปิดหน้าต่าง wireless network connection ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วกด Refresh network list

เลือก connect ได้เลย เป็นอันว่าจบครับ