วันนี้ก็เป็นอีกวันของการเรียนภาษาเลย์ วันนี้อาจารย์สอนให้การทักทาย การแนะนำชื่อ บอกที่อยู่ รู้สึกสนุก เพราะได้หัดพูดเป็นภาษามาเลย์ อยากพูดภาษามาเลย์ให้เป็นเพราะเวลาไปเที่ยวที่มาเลย์จะได้พูดกับเขารู้เรื่องและคล่อง