ในอดีตเรานั้นมีวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรรัชกาลที่ ๖ หรือบางทีเรียกว่า ยอดของหนังสือ ที่แต่งดีในแต่งละประเภท ดังนี้
๑.ลิลิตพระลอ  เป็นยอดของลิลิต
๒.ฉันท์สมุทรโฆษ  เป็นยอดของฉันท์
๓.กาพย์มหาชาติคำเทศน์ (ปัจจุบันเรียกว่า
ร่ายยาว) เป็นยอดของกาพย์๔.กลอน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  เป็นยอดของกลอนสุภาพ
๕.บทละคร (รำ) เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒ เป็นยอดของกลอนบทละคร (รำ)
๖.บทละคร (พูด) เรื่อง หัวใจนักรบในรัชกาลที่ ๖ เป็นยอดของบทละคร (พูด)
๗.นิทาน เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นยอดของความเรียงเรื่องนิทาน
๘.อธิบาย เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ในรัชกาลที่ ๕ เป็นยอดของความเรียงอธิบาย
ต่อมาภายหลังได้มีการพิจารณาหนังสือที่แต่งดีขึ้นอีก ได้แก่
๑.กาพย์เห่เรือ  ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์  เป็นยอดของกาพย์เห่เรือ
๒.พระอภัยมณีคำกลอน ของสุนทรภู่  เป็นยอดของกลอนนิทาน
๓.สาวเครือฟ้า  เป็นยอดของบทละครร้อง
๔.มัทนะพาธา  เป็นยอดของบทละครพุดคำฉันท์