กลอนบอกรักหวานๆ “ฉันรักใคร รักแท้ และรักจริง”

อยากเป็นใครคนหนึ่งซึ่งเธอรัก
อยากเป็นนักใครคนนั้น ที่เธอฝันหา
อยากเป็นใครสักคน ที่เธอเมมตตา
อยากเป็นใครที่เธอสบตา ตลอดไป..
———-
ฉันรักใคร รักแท้ และรักจริง
รักแล้วทิ้งมีบ้างเป็นบางหน
แต่รักนี้ ขอสาบานกับทุกคน
จะรักคนชื่อ…. ตลอดไป…