นักศึกษาคิดว่าเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร