โรงเรียนบ้านเวียงฝาง โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร 51 ได้จัดทำหลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านใดสนใจเข้าไปได้ที่  http://www.bwf.ac.th/  ส่วนในของวิทยาศาสตร์ ไปที่ http://www.bwf.ac.th/sicen.htm  แล้วส่งความคิดเห็นมาที่ blog ครูยุ้ยด้วยนะคะ ว่าหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำเป็นอย่างไรบ้าง