แจ้งนักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ให้นักศึกษาเตรียมทำแบบฝึกหัดส่งนะครับโดยศึกษาข้อมูลที่ให้ไว้

สั่งงาน

ให้นักศึกษาปวช.2 สมัคร E-mail และส่งข้อความหาครูด้วยจะได้ส่งปฏิทินการเรียนให้ครับ

ข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเอง

http://wiki.stjohn.ac.th/groups/21001007_basic_mac...

http://auto.lannapoly.ac.th/e-learning/engine/content/tool3.htm

เรื่อง งานเครื่องยนต์เบื้องต้น http://sites.google.com/site/khrunxngsxnkherux/
เรื่อง งานเครื่องยนต์เบื้องต้น http://dieselenginenasic.blogspot.com/

ข้อมูลศึกษา

บทที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัย

http://www.wiboonproduct.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=409055&Ntype=3

ข้อมูลสึกษา

บทที่ 2 เรื่อง เครื่องมือช่างยนต์

http://www.hardwaremart.net/index.php?page=shop.browse&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64

ข้อมูลสึกษา

บทที่ 3 เรื่อง อุปกรณ์จับยึด

http://www.thairung.co.th/IndustrialP_JigsFixtures.php

การศึกษาข้อมูลของงานเครื่องยนต์เบื้องต้นให้นักศึกษาเรียนเท่านี้และไปเพิ่มเติมการถอดประกอบงานเครื่องยนต์นะครับหากนักศึกษา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อครูผู้สอนครับ