• ให้นักศึกษานำเสนอกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2552 นี้
  • บรรยายรายละเอียดของกิจกรรมทำอะไร บุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง สถานที่บ้านอะไร ตำบล อำเภอ จังหวัด บอกให้ละเอียด จำนวนคนที่ร่วมกิจกรรม หากมีภาพกิจกรรมมานำเสนอด้วยจะดีมาก
  • ผลที่ได้รับจากกิจกรรม เป็นสิ่งของ สถานที่ วัตถุ รวมถึงเรื่องทางจิตใจด้วย
  • ก่อนนำเสนอกิจกรรมให้นักศึกษาแจ้งชื่อและรหัสประจำตัวให้ชัดเจนด้วย
  • หมดเขตการนำเสนอความเห็นวันที่ 21 สิงหาคม 2552
  • หากนักศึกษาต้องการดูโครงการสอนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าดูที่

        http://learners.in.th/blog/humanbeingandenvironment/264388

  ประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธร เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2552

 

ค้างบั้งไฟนี้ถ่ายที่บ้านแก้ง ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ครับ

นี่ก็สาวงามประจำบั้งไฟครับ น่ารักน่าดูไหมล่ะ เชิญชมครับ