ค่าครูในการสักยันต์

         สักยันต์ ของอาจารย์เขียวมีสองแบบ คือ

               1.  สักยันต์ แบบน้ำมัน

               2.  สักยันต์ แบบหมึก

           แต่สักยันต์ของผู้ที่เขามา สักยันต์กับอาจารย์เขียว เริ่มต้นต้องมียันต์ครูก่อนครับ เพราะ ก่อนเปิดสำนักสักยันต์ของอาจารย์ อาจารย์ได้เรียนมาจากหลายครูบาอาจารย์ อาจารย์บางท่านได้เสียชีวิตไป และบางท่านยังมีชีวิตอยู่  บางท่านทำตัวเหมือนไม่ใช่เป็นอาจารย์   อาจารย์เขียวจึงได้ทำพิธีบวงสวงขอ ยันต์ครูขึ้นมาก่อนที่จะดำเนินการสักภาพอื่น จึงมีการสักยันต์ครูก่อนครับ ค่าครูของยันต์ครู  99 บาท ครับ ไม่ว่าหมึกหรือน้ำมันครับ

                 1.  สักยันต์แบบน้ำมัน

                  ค่าครูในการสักยันต์แบบน้ำมัน อาจารย์เขียวได้แยกตามภาพสัก และ ประเภทของน้ำมันที่สักครับ  

                    ก.  น้ำมันที่สักแบบธรรมดา ค่าครู 99 บาท

                    ข.   น้ำมันพลายเต่า ค่าครู 399  บาท ( เกิดจากเต่าที่ขึ้นมาตายเอง เต่านั้นดีอยู่แล้ว แต่เต่าที่ขึ้นมาตายนั้นยิ่งหายากเพราะเต่าเป็นสัตว์อายุยืน แล้วแถมเต่าที่ต่ายนี้มีไข หรือเรียกว่าท้อง อาจารย์เลยนำมาเขียวเป็นน้ำมัน ให้ชื่อว่า น้ำมันพลายเต่า จะดีอย่างไรนั้น น้ำมันพลายหลายคนก็หาอยู่ แต่น้ำมันพลายเต่านั้นสิน่าแปลกนะ )

                    ค .  น้ำมันกาฝากรักซ้อน ค่าครู 299 ( มาจากต้นรักซ้อนที่สมัยก่อนครูอาจารย์ ทำพิธีเรียกชายหญิงให้คิดถึงกัน ใช้ใบรักซ้อน มาเขียนหัวใจชาย หัวใจหญิง แล้วมาไว้ที่หมอน เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดถึง แต่ที่อาจารย์ได้มาเป็นต้นกาฝาก ยิ่งหายากขึ้นมาอีก เมื่อกาฝากลงในเรื่องของสาริกาแล้วย่อมเป็นที่เมตตาครับ )

                    ง .   น้ำมันว่านดอกทอง ค่าครู 399 บาท ( ใช้ต้นว่านดอกทอง จำนวน 9 สายพันธ์ นำมาเป็นน้ำมันสักทางด้านเมตตา ) ( ว่านดอกทองสมัยก่อน ได้เล่นกันว่าบ้านไหนปลูกว่านนี้แล้ว เวลามีดอกคนในบ้านจะดอกทอง แต่ปัจจุบันี้อาจารย์ นำมาสักให้กับลูกศิษย์ เพื่อให้คนเขารัก คนเขาชอบ เรื่องทางเพศ แต่เรื่องอารมณ์ทางเพศ จะมีหรือไม่นั้นอยู่ที่คนสักไปแล้วจะไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับใคร หาให้เขายุ่งฟรี นั้นก็ช่วยไม่ได้ ถ้ายุ่งแล้วได้เงิน อาจารย์ถือว่าเป็นคนฉลาดครับ )

                         ว่านดอกทอง นั้น ในทางบางเรื่องเขาเรียกว่า ว่านราคะ

               ที่ค่าครูเรื่องน้ำมันว่าน ค่าครูแตกต่างกัน เพราะ ว่านที่ใช้ในการสักยันต์ ทางด้านเมตตา บางครั้งต้องหาซื้อเข้ามา ค่าใช้จ่ายว่านสูง จึงกำหนดค่าครู เพื่อไม่ให้อาจารย์ขาดทุนครับ

              2. สักยันต์แบบหมึก

                 ค่าครูในการสักทุกภาพของอาจารย์ค่าครู 199 บาท ครับ ไม่ว่าภาพยันต์ครูเล็กหรือใหญ่ครับ

 มึตั้งแต่เป็นภาพสักยันต์และไม่เป็นภาพสักยันต์คือเป็นรูปยันต์

       ภาพสักยันต์ได้แก่

          สักยันต์หนุมาน  สักยันต์หนุมานตัว 8 สักยันต์หนุมานตัว 9 สักยันต์หนุมานตัว 10

          สักยันต์หงษ์ทอง   สักยันต์นกยูงทอง  สักยันต์ไก่ฟ้า  สักยันต์ไก่ป่า สักยันต์สาริกา

          สักยันต์สาริกาเหยียบโลง สักยันต์เสือ สักยันต์เสือคู่ สักยันต์เสือหมอบ สักยันต์เสือเผ่น

          สักยันต์เทพ สักยันต์พระศิวะ  สักยันต์พระนารายณ์ สักยันต์พระพรหม  สักยันต์มหาเทพ

          สักยันต์จิ้งจกเก้าตัว สักยันต์จิ้งจกปี้  สักยันต์จิ้งจกเกี้ยวปี้ สักยันต์จิ้งจกเผือก

          สักยันต์จิ้งจกดำ  สักยันต์จิ้งจกสองหาง ฯลฯ

          สักยันต์ที่เป็นยันต์ได้แก่

          สักยันต์มหานิยมใหญ่ สักยันต์เทพลำจวน สักยันต์เทพรำลึก 

ระเบียบของผู้มาสักยันต์กับอาจารย์เขียว

      1. อายุต้องเกิน 20 ปี ถ้าสักหมึก

      2. มาสักครั้งแรกมีดอกไม้ ธูปเที่ยนและบุหรี

      3. ผู้มาสักยันต์ต้องไม่เสพของเมา มาสักยันต์

      4. เมื่อมาสักยันต์แล้วต้องไม่อวดอ้าง หรือทำตัวเป็นนักเลง กับผู้ใด

ที่มา  http://www.checkduang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=398997