สีต่างๆ

(hóng)                                               แดง

(huáng)                                             เหลือง

(lán)                                                ฟ้า

(chéng)                                             ส้ม

绿(lǜ)                                                   เขียว

(zǐ)                                                                                         ม่วง

(bái)                                                 ขาว

(hēi)                                                 ดำ                 

(huī)                                                 เทา

(zōng)                                               น้ำตาล

(dàn)(hóng)                                                ชมพู

(shēn)(lán)                                                น้ำเงิน