ราคาทั่วไป  

(ตัดเย็บถูกต้องในพระธรรมวินัย แบบธรรมยุต)

ติดต่อสอบถามได้ที่  02 741 3892 (ไม่มีวัดหยุด  เวลา 08.00 - 18.00 AM)


ไตรใหญ่    180x320  2,750 .-
               190x320  2,780 .-
               200x320  2,980 .-
               210x320  3,110 .-
               220x320  3,200 .-


ไตรอาศัย  180x320  1,170 .-
               190x320  1,240 .-
               200x320  1,290 .-
               210x320  1,360 .-
               220x320  1,460 .-


สังฆาฏิ     180x320  1,166 .-
               190x320  1,244 .-
               200x320  1,296 .-
               210x320  1,361 .-
               220x320  1,393 .-


จีวร          180x320  800 .-
               190x320  830 .-
               200x320  860 .-
               210x320  880 .-
               220x320  900 .-


สบงขัณฑ์ 80x250    400 .-
              90x250    430 .-
              100x250  460 .-


สบงวาต  80x250   280 .-
            90x250    300 .-
            100x250  320 .-


อังสะ (แบบธรรมยุต)       50x160  100 .-
ผ้าอาบน้ำฝน                 90x250  210 .-
ประคตไหมไทย ความยาว 180      1,000 .-

*ตอนนี้หากท่านไหนต้องการรังดุมที่ใช้กับจีวรและอังสะและอื่นๆก็สามได้สั่งได้นะครับ ราคาคู่ละ1บาท