ก = G or K

ข = Kh or K

ค = K or Kh or G

ง = Ng or Nk

จ = J or Ch

ฉ = Ch

ช = Sh or Ch

ซ = S

ฌ = Sh or Ch

ญ = Y

ด = D or Th

ต = T

ถ = Th or T

ท-ธ = T or Th or Dh

น = N

บ = B

ป = P

ผ = Ph

ฝ = Fh or Ph

พ = P or B or Bh

ฟ = F or Ph

ภ = P or B or Bh

ม = M

ย = Y

ร = R

ล = L

ว = W or V

ศ-ษ-ส = S

ห = H or Hh

อ = On

ฮ = H

เนื่องด้วยปัญหาที่ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียน ทางผู้เขียนจึงได้พัฒนาจัดทำแบบทดสอบหลังเรียนไว้สำหรับทุกบล็อก โดยที่ไม่ได้มีเจตนาพาดพึงใคร หากมีชื่อของผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องทางผู้เขียนต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ(ซึ่งยกมาเป็นตัวอย่างแบบเรียนเพียงอย่างเดียว) พร้อมทั้งขออโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ

ผู้เขียนบล็อกไม่ต้องการอะไร ขอแค่ให้ผู้เรียนจบออกไปได้มีความรู้ไว้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เท่านี้ก็พอใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับ

ปล.ผู้เขียนไม่ได้จบมาโดยตรง แต่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาด้วยตนเอง ดังนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด กรุณาท้วงติงได้ครับ เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

Practice : Choose the best answer.

1. Nattapong Kongkaew แปลเป็นชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร

2. ณิชกานต์ พูลแสง เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

3. คุโด้ ชินอิจิ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

4. Chuwit Kamolvisit แปลเป็นชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร

5. สตีเว่น สปีลเบิร์ก เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

6. Somsak Hemrun แปลเป็นชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร

7. บิล เกตส์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

8. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

9. John F. Kennedy แปลเป็นชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร

10. ไอวี่ ลี เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

ได้คะแนน = คะแนน
เฉลย:

*สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทำแบบทดสอบของตนเองศึกษาได้ที่นี่

http://school.obec.go.th/nccs/createtest/