ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

 

1.Title Bar แสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu)ชื่อโปรแกรม และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม

2.Menu Bar แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม

3.Toolbar แสดงปุ่มเครื่องมือการทำงานมาตรฐานของโปรแกรม เช่น  ปุ่มเปิดงานใหม่ ,เปิดไฟล์เอกสาร, จัดเก็บไฟล์

 4.Toolbox แสดงปุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการวาดภาพ สร้างภาพ

 5.Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสำหรับการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนทำงาน  เกี่ยวกับ Layer และ Timeline

6.Stage พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า  เวที เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะ แสดงเฉพาะวัตถุบน Stage เท่านั้น

7.Panel หน้าต่างควบคุมฟังก์ชันงาน ซึ่งมีหลายฟังก์ชัน หลายหน้าต่าง

 

 

แถบคําสั่ง (Menu Bar)

แถบคำสั่ง (Menu bar) ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ สำหรับใช้งานทั่วไป เหมือนโปรแกรมอื่น ๆได้แก่ เมนู File, Edit, Insert, Modify, Text,Commands, Control, Windows และ Help

 

แถบเครื่องมือ (Tool Bars)

ในการเปิดใช้งานครั้งแรกแถบเครื่องมือจะไม่แสดงให้คลิกที่เมนู Windows ไปที่Toolbars แล้วคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Main, Controller และ Edit Bar

 

 

 

กล่องเครื่องมือ (Toolbox)

กล่องเครื่องมือ (Toolbox)เป็นส่วนที่เก็บเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

 Timeline Frame และ Layer

Timeline คือ ส่วนที่กำหนดความสั้นยาวของมูฟวี
Frame   คือ ส่วนที่เก็บข้อมูลซึ่งอาจเป็นคำสั่ง รูปภาพหรือข้อความที่แสดงให้ผู้ชมได้เห็น
Layer  คือ ส่วนที่เก็บข้อมูลแยกของจากกันเป็นชั้นๆเหมือนแผ่นใสเพื่อง่ายต่อการจัดการและแก้ไข
Stage  คือ  พื้นที่แสดงมูฟวี่ ที่อยู่ใน Frame และ Layer

1. ปุ่มแสดงหรือซ่อน Timeline
 2. เลเยอร์ เฟรมจะต้องวางบนเลเยอร
 3. ปุ่มซ่อนและแสดงข้อมูลบนเลเยอร์
 4. ปุ่มอนุญาตให้แก้ไขและป้องการแก้ไขข้อมูลบนเลเยอร์
 5. เพลย์เฮดหัวอ่านเฟรมแต่ละช่อง
 6. หมายเลขประจำเฟรม
 7. เฟรม เปรียบเหมือนช่องเก็บเหตุการณ์ของมูฟวี่
 8. ปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่
 9. ปุ่มสร้างไกด์เลเยอร์
10.ปุ่มสร้างโฟล์เดอร์เลเยอร์
11. ปุ่มลบเลเยอร์
12. ปุ่มเซ็นเตอร์เฟรม
13. ปุ่มโอเนียน สกิน
14. ปุ่มโอเนียน สกินแบบโครงร่าง
15. ปุ่มแก้ไขเฟรมหลายเฟรมพร้อมกัน
16. ปุ่มโอเนียนมาร์คเกอร์
17. บอกตำแหน่งหมายเลขเฟรมในขณะทำงาน
18. บอกความเร็วการแสดงกี่เฟรมต่อวินาที
19. เวลาที่ใช้ในการมูฟวี่