ผมมีประสบการณ์ในการไปเขมรมาเล่าให้ทราบครับ หากท่านต้องการไปชมนครวัด นครธม เมืองเสียมเรียบ โดยการนำรถยนต์ไปเองครับ สะดวกสบายมาก ไม่ต้องเสียอารมณ์ต่อรองราคารถกับใคร ๆทั้งสิ้น อยากไปไหนก็ไปได้ตามแต่คุณสะดวกครับ เหมือนคนต่างประเทศมาบ้านเรานั่นแหล่ะครับ เรายังเคยเห็นรถทะเบียนแปลก ๆ วิ่งกันเกร่อเลยฮะ

1.  มี Pasport

2.  ใบขับขี่นานาชาติ (International Driver license) หรือใบขับขี่ของไทยแบบใหม่ใช้ได้12  ประเทศในเอเซียของเราครับ

3. พาสปอร์ตรถยนต์ (เล่มสีม่วงป ขอรับได้ที่ สำนักงานขนส่งทุก ๆ ทึ่ ค่าธรรมเนียมทำ 25 บาท โดยนำสมุดคู่มือรถตัวจริงไปด้วย สำเนาบัตร ปชช - ทะเบียนบ้านครับ

4. ยื่นหลักฐาน คุ่มือรถตัวจริงพร้อมพาสปอร์ตรถเล่มสีม่วง ที่ศุลกากรทุก ๆด่านที่่จะผ่าน เพื่อขออนุญาต

5. ประทับตรา pasport ขาออกนอกประเทศที่ ด่าน ตม.

6. รับหนังสือขออนุญาตผ่านจาก ศุลกากร และ ตม. อย่างละแผ่น ไปยื่นต่อ ศุลกากร ต่างประเทศ เขมรเอย ลาวเอย มาเลเซียเอย แต่แต่คุณจะไป เพราะผมไม่รู้ด้วยกับคุณ

7.  เมื่อได้รับอนุญาตจากศุลกากรต่างประเทศแล้ว คุณก็ประทับตราวีซ่า กับ ตม. ต่างประเทศได้เลย เป็นอันเสร็จ คุณก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศด้วยรถยนต์ของคุณเอง

หมายเหตุ ค่าวีซ่า ออกนอกประเทศ สำหรับเขมร 1,000 บาทครับ  ส่วนลาวไม่ทราบครับ ไว้ผมไปเดือนเมษายนนี้ จะแจ้งให้ทราบอีกที  ค่าธรรมเนียมที่ศุลกากรเขมร ศุลกากรไทยไม่มี ที่ ตม. ไทยก็ไม่มี เสียแค่ ค่าวีซ่า เท่านั้นครับ หากท่านใดสงสัย โทรศัพท์สอบถามผมได้ครับ หรือเมล์มาหาผมได้คครับ ยินดีรับใช้ครับผม 080-1001624