ราคาส้ม

(บาท/กก.)

ปริมาณต้องการซื้อ

(กก.)

ปริมาณต้องการขาย

(กก.)

 

50

4

16

สินค้าล้นตลาด  12

40

7

13

สินค้าล้นตลาด  6

30

10

10

สินค้าพอดี

20

13

7

สินค้าขาดตลาด  6

10

16

4

สินค้าขาดตลาด  12