เคยเขียนบันทึกนี้ไว้นานแล้วเลยนำมาแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่ะ...

    ขณะนี้กำลังนั่งตรวจข้อสอบของนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป    มีข้อสอบอยู่หนึ่งข้อซึ่งได้สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา  

                                    Studying            


   ข้อสอบนี้ถามว่า "ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำว่า "ขาดทุนคือกำไร"  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ"  

     สำหรับคำตอบของข้อสอบนี้ไม่มีตายตัว   นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

      ดิฉันจึงอยากทราบแนวคิดของเพื่อนๆใน g2k ดูบ้างว่ามีมุมมองอย่างไรกับคำว่า "ขาดทุนคือกำไร"  ทุกคำตอบล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะ  เนื่องจากครั้งหนึ่งดิฉันได้ไปอบรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ท่านวิทยากรแนะนำว่าพวกเราทุกคนควรมีส่วนช่วยในการตีความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

      ขอเชิญทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนช่วยแสดงความคิดเห็นไว้บ้างนะคะ  ขอบพระคุณค่ะ

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนขณะนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศหลายท่านตลอดจนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะ