ความหมายของอักษรไทย 44 ตัว

       เชื่อเหลือเกิน ว่า พยัญชนะไทยไม่มีใคร ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่รู้จักมักคุ้นถึงแม้เวลาท่องจำเรา จะสลับกันไปบ้างก็ตาม แม้แต่ชาวต่างประเทศที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยยังเต็มอก เต็มใจมาเรียนภาษาไทย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของภาษาไทย สามารถทำให้เราได้คำหรือประโยค ที่สละสลวย สวยงาม ไพเราะเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกับพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว กันเลยดีกว่า เริ่มต้นจาก

ก. ไก่   เป็นสัตว์ตื่นเช้าที่สุด เลย ให้มาเป็นอักษร ตัวแรก เพื่อ เตือนให้คนไทย   ขยันขันแข็ง

ข. ไข่  เป็นดอกผลของ ไก่ แต่จะมีความเปราะบาง ต้อง ถนุถนอมให้ดีดี อย่าปล่อยทิ้ง ละเลยสังคม

ฃ. ฃวด  เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ เตือนไว้ว่า แม้จะดื่มกิน ให้มีสติไว้ มิฉะนั้น อาจมีสิ่งใด แตกหักได้

ค. ควาย ฅ. ฅน   เป็นวิถีชีวิต ของคนไทย การอยู่ร่วมกัน ระหว่าง ฅน และธรรมชาติ โดยให้ ฅน มาทีหลัง ควาย คือ โง่ มาก่อนฉลาด อย่า อวด ฉลาด หาก ยัง ไม่รู้จัก โง่ ก่อน

ฆ. ระฆัง ให้หมั่นประชุมเป็นนิตย์ อย่าได้ ละเลย การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ง. งู  ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงความคิดเห็น

จ.จาน  ต้องรู้จัก การอาสา เจีอจาน เข้าทำนอง จ.จานใช้ดี

ฉ. ฉิ่งตีดัง ช.ช้าง วิ่งหนี   ให้รู้จักการใช้การทำงานเล็ก ๆ ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ในวงกว้างโดยไม่ต้องคิดการณ์ใหญ่

 ซ.โซ่ ล่ามที หาก สังคมเตลิด จากการกระทำใด ให้รู้จัก ยั้บยั้งเอาไว้ ด้วยขนบธรรมเนียมบ้าง

ฌ. เฌอ คู่กัน ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ระหว่าง คน และธรรมชาติ

ญ. หญิงโสภา ฏ. ชฏาสวมพลัน  เป็นแง่คิดให้เห็นถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ และความสวยงาม ไม่จีรัง ยั่งยืน คล้าย ๆ กับหัวโขน

ฎ. ปฏัก และ ฐ.ฐาน เป็นอักษร คู่กัน ที่จะทำงานอะไร ที่ฉับไว เที่ยงตรง ต้องมีรากฐาน หรือมีเหตุผลรองรับ อย่างชัดเจนมั่นคง

ฑ. มณโฑ หน้าขาว บอกใบ้ให้เห็นว่า สตรี เป็นเพศที่สวยงาม และต้องเอาใจใส่ให้มาก อย่าได้ละเลย


ฒ. ผู้เฒ่าเดินย่อง เป็นการสะท้อน ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่จะทำอะไรต้องระมัดระวัง ให้ถี่ถ้วน อย่างโผงผาง

ณ. เณรไม่มอง  ด.เด็ก ต้องนิมนต์   เป็นอักษรคู่กัน แทนการเปรียบเทียบ ๒ สถาบัน ระหว่างศาสนา และ ฆราวาส ว่า เมื่อพระท่านมองข้ามสิ่งใด ละเลยสิ่งใด ต้อง ช่วย กันเตือนได้ ไม่ใช่ละเลยไปหมด

ต.หลังตุง  ถ.ถุงแบกหาม  เป็นอักษรคู่เช่นกัน ที่เปรียบว่า ทั้งหมด มีหน้าที่ของตัว และต้องทำให้ดีทีสุด ตามสภาพ ที่มีและเป็นอยู่

ท. ทหารอดทน นี่ชัดเจน ว่า แทน ข้าราชการ ว่า ต้องมีน้ำอดน้ำทน ทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อชาติ

ธ. ธง  คนนิยม เป็นภาพสะท้อนให้คนรักชาติบ้านเมืองครับ ให้เห็นแก่ประโยชน์ของชาติอันดับแรกเลย

ภ.สำเภากางใบ สะท้อนว่า หากจะค้าขายไกล ๆ ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดรับกับ สถานการณ์ต่าง ๆ

ร. ล. ว. เป็นอักษรชุด ๓ ตัว เรียง ที่มาสะท้อน ถึงวิถี ชีวิตของคนไทย จะมี ส่วนเกี่ยวข้อง กับ ธรรมชาติ น้ำ สัตว์ และการฝีมือ ที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์ ของชาติ

ษ. หนวดยาว ศ.ศาลา ส.เสือดาวคะนอง สามสอ นี้ เป็นภาคตัวแทนของ อุปนิสัยใจคอของคนไทยว่า รักสงบ(ษ.) โอบอ้อมอารีย์(ศ.) แต่ ใจนักเลง (ส.)

อ. อ่างเนืองนอง เป็นสัญลักษณ์ ย้ำว่าคนไทย ต้อง มีจิตคิดเพื่อคนอื่นเสมอ ก่อนคิดเพื่อตัว

ฬ. จุฬาท่าผยอง สะท้อนว่า จะเป็นผู้ปกครอง จะอยู่เหนือคนอื่นต้องต้านทานอุปสรรคนานาได้ คล้ายกับว่าว จะขึ้นสูงต้องต้านแรงลมได้

ฮ. นกฮูกนั้น สะท้อน ว่า คนไทย ขยัน ครับ ตั้งแต่เช้า (ไก่) ยันค่ำ(นกฮูก) มีสัตว์ที่ตื่น อยู่ตลอดเวลา

   ที่นี้เพื่อนพ้องน้องพี่คงเห็นถึงความสำคัญของพยัญชนะไทยกันแล้ว ดังนั้น เราจึงควรร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ด้วยวีธีง่ายๆคือ ช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะ ขอรับ (ช่วยกัน ช่วยกัน ภาษาไทยจงเจริญ  ฮิ้ว)

ที่มา  http://www.thai-school.net/view.php?ID=5203&pschool_id=531