ดีใจด้วยนะเด็กทุนม.รังสิต จบปริญญาโทแล้วก็ขอให้น้องนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา  มาพัฒนาหน้าที่การงานช่วยเหลือสังคม  สละโสดเมื่อไหร่บอกด้วยนะ