เผือก

            ส่วนต่างๆของเผือกใช่เป็นยาได้ทั้งหมด อาจมีพิษบ้างเล็กน้อย แต่ถ้านำไปต้มจนสุกพิษก็จะสลายไป มีสรรพคุณรักษาวัณโรคแรกเริ่ม ถูกผึ้งต่อย ท้องร่วง ปวดกระดูก ปวดเอ็น  แมลงกัดต่อย เป็นต้น