เมื่อ 22 -23 มกราคม 52 นางทัศนีย์ จันทร์เมือง นายก อบต.สักงาม และคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.ได้นำผ้าห่มแจกให้กับชาวบ้าน ต.สักงาม ทุกหลังคาเรือน รวม1,750 ผืน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ต.สักงาม ที่ประสบกับภัยหนาว "ทัศนีย์คนจริงไม่ทิ้งประชาชน "