ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้เมืองหนาว ใครๆ ก็คงคิดถึงราคาที่แพงกว่าผลไม้พื้นเมืองทั่วไป เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทว่าเป็นเวลานับ 10 ปีแล้ว ณ ดินแดนแห่งภูเขาและดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ไม้ผลเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์จากดินแดนดาวน์อันเดอร์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์จนสามารถเติบโตเข้ากับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่เพียงให้ผลผลิตดีเป็นที่น่าพอใจ แต่ผลผลิตบางส่วนถูกนำออกจำหน่ายภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ดอยคำและได้รับการต้อนรับจากตลาดอย่างประสบผลสำเร็จดียิ่ง

       นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการพัฒนาตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ในช่วงต้นปีประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผู้ที่มาเยือนจะพบกับภาพต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ออกดอกสีชมพูสว่างไสวเต็มต้น จนเหมือนยอดดอยและหุบเขาถูกปกคลุมด้วยผืนพรมสีชมพูไปทั่วทั้งดอย