การเดินทางร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ผมชื่นชอบการเดินทาง ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหมู่คณะ

ไม่ว่าจะเป็นทางการ หรือไม่ทางการ ผมโชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับนักเรียนในหลายๆที่ มีบ้างที่ต้องไป

เป็นคนดูแลนักเรียนคนเดียวร่วมกับนักเรียน อีก 5คน ส่วนใหญ่จะไปเป็น หมู่คณะ ร่วมกับครูคนอื่น ช่วยกันดูแล

นักเรียนระหว่างการเดินทาง 

ปีการศึกษา 2550 ร่วมพานักเรียน ทัศนศึกษา กรุงเทพมหานคร  ดรีมเิิวิลด์ ซาฟารีเวิลด์ ฯลฯ

 ,พานักเรียน5 คน ไป ร่วมโครงการ INSIDE Out ค่ายเยาวชนถ่ายภาพ กระบี่ ภูเ ก็ต

ในการร่วมเดินทางไปกับนักเรียนครูต้อง ดูแลนักเรียน มิให้คลาดสายตา และต้องคอยเอาใจใส่ เพราะพ่อแม่นักเรียน ฝากความห่วงใย นั้นให้เราดูแล ผมนึกย้อน และดูรูปภาพเก่า เก่า ที่ถ่ายร่วมกันกับเด็กนักเรียน อดยิ้มไม่ได้ทุกที