เกาะรังกาจิวเป็นเกาะรังนกจังหวัดชุมพร

เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์การเดินทาง

ของรัชการที่ 5 ซึ่งมีรอยแกะสลักไว้ที่ผนังหิน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร

โดยเป็นแหล่งดำนำตื้น หรือดำสน๊อกเกิ้ล ดูประการัง

ซึ่งการเดินทางขึ้นเรือจากตำบลหาดทรายรี

นั่งเรือหางยางใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง

มีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวค่าเรือก็ไม่แพง

ประมาณ 800 บาทต่อคน