Font( ฟอนต์ )คือ ชุดรูปแบบของ ตัวพิมพ์อักษร ลักษณะต่างๆ แบ่งเป็น2 แบบ

แบบทางการและแบบไม่ทางการ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของงานพิมพ์

เสน่ห์ของงานพิมพ์เอกสาร หรือ งานกราฟิก อยู่ที่รูปแบบฟอนต์ที่เราเลือกใช้นะครับ

ขอแนะำนำ เวปสำหรับโหลด ฟอนต์สวยๆ น่ารักๆ ไว้ใช้งานกันครับ

 

 

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม เรื่องฟอนต์ มีมากมายให้เลือกนะครับ

http://www.bangkokcity.com/2005/webdirectory/free/Font.php