การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร

 

 

                                          การทำน้ำยาล้าง

 

        จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการสอนให้ชาวบ้านและนักศึกษา กศน. นำไปประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนให้ชาวบ้านให้ได้รับความรู้และวิธีการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร แต่ก่อนอื่นดิฉันขอบอกถึงส่วนประกอบในการทำน้ำยาล้างจาน ก่อนค่ะ

 

ส่วนผสม

1. น้ำสะอาด หรือน้ำด่างขี้เถ้า                                10 ลิตร

2. ผลไม้รสเปรี้ยว(สับปะรด, มะนาว ฯลฯ )                3 ก.ก

3. เกลือ                                                           1 ก.ก

4. N 70 สารตั้งต้นให้เกิดฟอง                                1   ก.ก

วิธีทำ

 

        1. หั่นผลไม้รสเปรี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปต้มกับน้ำ 3 ลิตร นานประมาณ 30-40 นาที (ไฟปานกลาง)ปล่อยไว้ให้เย็น กรองเอาแต่น้ำ

        2. นำ N 70 เทลงในถัง กวนให้ทิศทางเดียวกันตลอด ประมาณ 5-10 นาที ให้ฟูขึ้นขาวนวล

        3. โรยเกลือ 8 ขีด ลงไปทีละน้อยสลับกับการใส่น้ำผลไม้ จนส่วนผสมหมด จะได้ความข้นพอดี ใส่เกลือส่วนที่เหลือ 2 ขีดตอนสุดท้าย แล้วกวนต่อให้เข้ากัน

        4. บรรจุภัณฑ์ ไว้สำหรับใช้ในครอบครัวเรือน

        ถ้าเพื่อนหรือใครสนใจก็สามารถนำไปทำ เพื่อไว้ใช้ในครอบครัว ประหยัดในยุดเศรษฐกิจแบบนี้ และการที่ดิฉันได้นำความรู้ไปสอนและสาธิต ให้ชาวบ้านดู ชาวบ้านให้ความสนใจมากและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และยังมีความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนหรือสาธิตให้ชาวบ้านดู ทำให้ชาวบ้านบางคนมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มรวมตัวกันทำน้ำยาล้างจาน เพื่อไว้ใช้ในบ้านทุกเดือนๆ

 

 

 

        จากการที่ดิฉันได้ไปอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการสอนให้ชาวบ้านและนักศึกษา กศน. นำไปประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นอาสาสมัครเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม และนำความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนให้ชาวบ้านให้ได้รับความรู้และวิธีการทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร แต่ก่อนอื่นดิฉันขอบอกถึงส่วนประกอบในการทำน้ำยาล้างจาน ก่อนค่ะ

 

ส่วนผสม

1. น้ำสะอาด หรือน้ำด่างขี้เถ้า                                10 ลิตร

2. ผลไม้รสเปรี้ยว(สับปะรด, มะนาว ฯลฯ )                3 ก.ก

3. เกลือ                                                           1 ก.ก

4. N 70 สารตั้งต้นให้เกิดฟอง                                1   ก.ก

วิธีทำ

 

        1. หั่นผลไม้รสเปรี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปต้มกับน้ำ 3 ลิตร นานประมาณ 30-40 นาที (ไฟปานกลาง)ปล่อยไว้ให้เย็น กรองเอาแต่น้ำ

        2. นำ N 70 เทลงในถัง กวนให้ทิศทางเดียวกันตลอด ประมาณ 5-10 นาที ให้ฟูขึ้นขาวนวล

        3. โรยเกลือ 8 ขีด ลงไปทีละน้อยสลับกับการใส่น้ำผลไม้ จนส่วนผสมหมด จะได้ความข้นพอดี ใส่เกลือส่วนที่เหลือ 2 ขีดตอนสุดท้าย แล้วกวนต่อให้เข้ากัน

        4. บรรจุภัณฑ์ ไว้สำหรับใช้ในครอบครัวเรือน

        ถ้าเพื่อนหรือใครสนใจก็สามารถนำไปทำ เพื่อไว้ใช้ในครอบครัว ประหยัดในยุดเศรษฐกิจแบบนี้ และการที่ดิฉันได้นำความรู้ไปสอนและสาธิต ให้ชาวบ้านดู ชาวบ้านให้ความสนใจมากและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และยังมีความรู้ที่ได้รับจากการที่ไปอบรมมาสอนหรือสาธิตให้ชาวบ้านดู ทำให้ชาวบ้านบางคนมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มรวมตัวกันทำน้ำยาล้างจาน เพื่อไว้ใช้ในบ้านทุกเดือนๆ