สำหรับ กล้วยฉาบ การหั่นเพื่อนำมาแปรรูปนั้น หากทำกันในครัวเรือน หรือนานๆครั้งสามารถทำได้ แต่หากปริมาณมากๆ และให้ทันต่อความต้องการ ก็ต้องใช้แรงงานมาก และออกแรงมาก เหนื่อยมาก  ใช้เวลานาน  แต่สำหรับปัจจุบัน ปัจจัยนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ แผนกวิชาช่างกลเกษตร คณะวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ พร้อมกับกลุ่มลูกศิษย์ คิดประดิษฐ์เครื่องหั่นกล้วยฉาบขึ้น ดังนั้น จึงได้คิดออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นมาในที่สุดก็ได้เครื่องหั่นกล้วยฉาบที่มีคุณสมบัติอย่างที่ต้องการอยู่นี้ คือ เครื่องนี้มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ระบบการจับยึด ง่ายต่อการถอดประกอบใช้เวลาน้อยในการถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาด สามารถทำงานได้ทั้งระบบมือหมุน และด้วย พลังงานไฟฟ้า สามารถทำงานในทุกๆ สถานที่ไม่ว่าจะมีไฟฟ้าใช้หรือไม่ก็ตามโดยตัวเครื่องมีขนาดความกว้าง 40 ซม. สูง 50 ซม.ประกอบด้วย มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ ความเร็วรอบ 1,440 รอบ/นาที ชุดใบมีดหั่นกล้วยมีความเร็ว 200 รอบ/ นาที อัตราการทำงานได้ 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ส่วนการทำงานโดยการหมุนด้วยมือนั้นจะใช้เฟืองดอกจอก ในการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากแนวระดับ ไปเป็นแนวดิ่งโดยใช้อัตรา 1:1 อัตราการทำงาน เท่ากับ 75 กิโลกรัม/ชั่วโมง ความเร็วรอบในการทำงานประมาณ 70-80 รอบ/นาที   ใช้เวลาน้อย ที่มาhttp://www.bpp12.org/mainsite/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=32