โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ

ราชสีห์กับหนู

                                          อย่าควรประมาณผู้                  ทุรพล

                                สบเคราะห์คราวขัดสน                           สุดรู้

                                เกลือกเขาสบร้ายดล                                ใดเหตุ  มีแฮ

                                มากพวกคงมีผู้                                         ระลึกเค้าคุณสนอง

                ไม่ควรประมาทผู้มีกำลังน้อยด้อยกว่าเรา  ว่าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ เพราะเราไม่รู้ได้ว่าเราจะประสบเคราะห์เมื่อไร  เผือว่าพวกเขาเหล่านั้นมาพบเห็นเราเคราะห์ร้าย คงจะมีผู้ซึ่งระลึกถึงบุญมาตอบแทนคุณเราบ้าง          

บิดากับบุตรทั้งหลาย

                                          เชื้อวงศ์วายรักร้อย                   ริษยา  กันเฮย

                                ปรปักษ์เบียนบีฑา                                   ง่ายแท้

                                ร่วมสู้ร่วมรักษา                                       จิตร่วม  รวมแฮ

                                หมื่นอมิตร  บ มิแพ้                                                เพราะพร้อมเพรียงผจญ

                ญาติพี่น้องที่ไม่รักใคร่ปรองดองกัน  มีแต่ความริษยากัน  ศัตรูก็จะมาเบียดเบียนหรือรบกวนได้ง่าย  แต่ถ้าทุกคนร่วมจิตรร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียว  ศัตรูมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็สามารถเอาชนะได้ ทั้งนี้เพราะความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนั่นเอง             

สุนัขป่ากับลูกแกะ

                                                ชาติกักขฬะดุร้าย                     สันดาน

                                คงจะหาสิ่งพาล                                       โทษให้

ถึงจะกล่าวคำหวาน                                 คำชอบ  ก็ดี

หาญหักเอาจนได้                                   ดั่งข้อเขาประสงค์

                ผู้ที่มีความหยาบคายดุร้ายเป็นสันดาน  คงจะหาเรื่องทำให้เราเดือดร้อนได้เสมอ  ถึงแม้ว่าเราจะพูดดีกับเขาอย่างไรก็ตาม  เขาก็คงหักเอาด้วยอำนาจตามที่เขาต้องการ                        

กระต่ายกับเต่า

                                          เชื่อเร็วแรงเรี่ยวทั้ง                  เชาวน์ชาญ  เชี่ยวแฮ

                                แม้นประมาทมละการ                             ก็ล้า

                                โฉดช้าอุตส่าห์หาญ                                 ห่อนหยุด  ยั้งเฮย

                                ดังเต่ากระต่ายท้า                                     แข่งช้าชนะเร็ว

                ผู้ที่มีเชื่อมั่นว่าตัวเองมีเรี่ยวแรงดี  ทั้งยังมีปัญญาหรือความคิดฉับไวที่เก่งกล้าสามารถ  หากประมาทละเลยไม่เอาใจใส่ในการงานที่กระทำก็จะทำให้งานนั้นล้มเหลวได้  ส่วนผู้ที่เชื่องช้าและโง่   ถ้ามีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จลงได้ ดังเช่น เต่ากับกระต่ายวิ่งแข่งขัน ความเชื่องช้าของเต่าก็ยังสามารถเอาชนะความเร็วของกระต่ายได้