วิธีเพิ่มความสูง

      สำหรับคัยที่ตัวเตี้ยเหมือนเราแล้วอยากสูงๆๆๆๆ เราเจอวิธีแล้ว รวบรวมมาให้ดู
รับประกันว่าถ้าทำประจำแล้วต้องสูงขึ้นอีกแน่
  1. ออกกำลัังกายโดยการกระโดดเชือกวันละ 30 นาที ( จะแบ่งเป็นทำครั้งละ 1 - 5 นาทีแล้วพักก็ได้แต่ต้องทำให้ครบ 30 นาที ไม่รวมเวลาพัก นับแต่เวลาโดด)
  2. ก่อนออกกำลังควรทำท่าเหยียดตัวหรือยืดเส้นยืดสายก่อนกระโดด 5 นาที
  3. หลังกระโดดครบ 30 นาที แล้ว ควรพัก 3 นาที
  4. เตรียมกระโดดสูงโดยโดดใหสูงจากพื้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ( ถ้านึกไม่ออกก็ดูนักวอลเลย์บอลเข้ากระโดดตบลูกหน้าเน็ต หรือนักบาสกระโดดยัดลูกเข้าห่วง ) แต่การกระโดดควรกระโดดอยู่กับที่จะได้ไม่เหนื่อยมาก โดดครั้งละ 10 ที แบ่งเป็นเซต เซตละ 10 ทีทำจนครบ 5 - 6 เซต ห้ามตำ่่ำกว่า 5 เซต
  5. ทำทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์พัก
  6. ดื่มนมที่มีวิตามินดีเยอะๆนมตราหมีที่ไม่ใช่ของเด็กกินนะหมีกล่องใหญ่นะดื่มวันละ 3 กล่อง 2 กล่องตอนเช้า 1 กล่องตอนกลางวัน ( ตอนเช้าควรเสริมด้วยไมโล 1 แก้ว กลางวันก็เช่นกัน ) ตอนเย็นดื่มนมเปรี้ยวตามด้วยนมถั่วเหลืองที่ผสมงาดำอย่างละ 1 กล่อง
  7. ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นเนื้อสัตว์กับผักและผลไม้ให้มากๆ กล้วยนำ้ว้าก่อนออกกำลัง 30 นาที 2 ใบจะดี ( ให้พลังงาน )
  8. ดื่มน้ำมากๆวันละ 2 - 3 สิตรช่วยทำให้ไม่อ้วนทำให้กล้ามเนื้อกระชับไม่บวม
  9. นอนตอน 3ทุ่มขึ้นไป ห้ามนอนเกินเที่ยงคืน ฮอรโมนสร้างความเจริญเติบโตจะหลั่งตั้งแต่เที่ยงคืน - ตี 5


สำหรับคนอายุ
17 - 20 ปี
  1.กระโดดเชือก 600 ครั้ง หรือ ออกกำลังที่มีการยืดใช้เวลาประมาณ 30 นาที (เช้า - เย็น)
ถ้าหากเบื่อวิธีที่กล่าวมา ก็เต้นแอโรบิค หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเต้น
ออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวก็ใช้ได้เหมือนกัน ใช้เวลาติดต่อกัน 30 - 60 นาที
(ว่ายน้ำ วิ่งช้า ๆ ขี่จักรยาน บาสเกตบอล เดินเร็ว) ก็ได้ทำให้สูงได้เหมือนกัน
  2.ดื่มนมวันละ 2 แก้ว หลังอาหาร (เช้า - ก่อนนอน)
  3.นอนเวลาประมาณ 3 ทุ่มขึ้นไป แต่ห้ามนอนหลังเที่ยงคืนและนอนให้เพียงพอ
*(เพราะฮอร์โมนความสูงจะหลั่งตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึง ตี 5)
  4.กินอาหารให้ครบ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) สารอาหารให้ครบ 5 หมู่
ถ้าคุณทำตาม 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ภายใน 1 เดือน (30 วัน) รับรองคุณจะสูงเพิ่มอีกเฉลี่ยเดือนละ 1.30 เซนติเมตร

อยากสูงทำอย่างไรดี

   ความสูงเป็นสิ่งที่วัยรุ่นปรารถนา นอกจากนี้ ความสูงเป็นสิ่งต้องการสำหรับการเล่นกีฬาและการประกอบ อาชีพบางอย่าง ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่จะทำให้สูงได้ตามศักยภาพของพันธุกรรมอีกช่วงหนึ่งของชีวิต โดยทั่วไป วัยรุ่นหญิงจะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 17 ปี และวัยรุ่นชายจะหยุดสูงเมื่ออายุประมาณ 19 ปี

    โภชนาการมีความสำคัญยิ่งต่อการช่วยพัฒนาความสูง ถ้าเลยวัยนี้แล้วจะไม่สามารถทำให้สูงได้ตามต้องการ เพื่อให้ร่างกายสูงขึ้นดังปรารถนา การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความสูง ได้แก่ สารอาหารโปรตีนโปรตีนที่ได้จากอาหารจะต้องเป็นโปรตีน คุณภาพดีซึ่งจะได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ และนม สารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือแคลเซียม ซึ่งวัยรุ่นต้อง การในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ พบว่า เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่ไม่ดื่มนม จะได้รับแคลเซียมจาก อาหารประมาณ 1 ใน 3 ของความต้องการใน 1 วัน การดื่มนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้วจึงเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากการกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการดังกล่าวแล้ว การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาเป็น ประจำ และการหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโตช่วยพัฒนา ความสูงให้เป็นไปตามปกติ และพบว่า กีฬาประเภทที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายน้ำ บาสเกตบอล และโหนบา จะช่วยพัฒนาความสูงได้ดีกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ