กราฟแสดงราคาดุลยภาพของดำกับแดง และ ร้านนายมีกับร้านนายมา

ดำและแดงมีพฤติกรรมในการซื้อส้ม ดังตารางต่อไปนี้

 

   

        ราคาส้ม
      บาท/กิโลกรัม    

         ดำ 
      (กก./วัน)     

        แดง        
     (กก./วัน)  

50

3

1

40

4

3

30

5

5

20

6

7

10

7

9

 

ร้านนายมีและร้านนายมา มีพฤติกรรมในการขายส้ม ดังตารางต่อไปนี้

 

        ราคาส้ม
      บาท/กิโลกรัม    

       ร้านนายมี  
      (กก./วัน)     

        ร้านนายมา        
        (กก./วัน)  

50

9

7

40

7

6

30

5

5

20

3

4

10

1

3

 

                              

ราคาส้ม

(บาท/กก.)

ปริมาณต้องการซื้อ

(กก.)

ปริมาณต้องการขาย

(กก.)

 

50

4

16

สินค้าล้นตลาด  12

40

7

13

สินค้าล้นตลาด  6

30

10

10

สินค้าพอดี

20

13

7

สินค้าขาดตลาด  6

10

16

4

สินค้าขาดตลาด  12