ละครร้องเป็นศิลปะการแสดงแบบใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ละครร้องได้ปรับปรุงขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากละครต่างประเทศ  ละครร้องนั้นต้นกำเนิดมาจากมลายู เรียกว่า บังสาวัน ได้เคยเล่นถวายรัชกาลที่ 5 ทอดพระเนตรครั้งแรกที่เมืองไทรบุรี ต่อมาบังสะวันได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพโรงที่เล่นอยู่ข้างวังบูรพา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงแก้ไขปรับปรุงเป็นละครร้องเล่นอยู่ที่โรงละครปรีดาลัย