วันนี้ได้คาถาเด็ดๆมาจากเพื่อน อิอิ เลยอยากให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์น่ะลอง print แล้วนำไปใช้ดูนะ

 คาถาพ่อ

นะโม (3 จบ) มอ ออ อออา ออฤา ถึง ออ ลือนาม จนถึง 12 นักษัตร อืออา ลือมา ถึงตัวข้า

ด้วย ออฤา องค์สุริยัน จันทรา มหาจักรพรรดิ

องค์ราชันดำ จตุคาม รามเทพ จัตตุโชค ศรีมหาราชโพธิสัตว์ พังพกาฬ

องค์จันทรภาณ ุ พญาชิงชัย พญาสุขุม พญาโหรา พญาขุนรักษ์ พญารองเมือง

เทวดาน้อย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตย์ ปกป้อง คุ้มครอง หลักเมือง นครศรีธรรมราช
 ข้ามเจ้า นาย (นาง, นางสาว) ________________ ขอกราบสักการะ

ขอให้องค์พ่อ จงทรง ญาณบารมี ยิ่งยิ่ง ขึ้นไป บารมีของพ่อ แผ่ไพศาลไปทั่วไตรภพ

และโปรดช่วยคุ้มครอง ข้ามเจ้า ________________ และครอบครัวให้พ้นจาก

สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร

จงพ้นไปจากตัวของ ข้าพเจ้า และครอบครัว และ ข้ามเจ้า ________________ (ขอสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ)

ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ องค์พ่อที่ประทาน ความสุข ความเจริญ ให้แก่ข้าพเจ้า ________________

และกรรมดีที่ ข้าพเจ้า กระทำ ขออุทิศให้ ท่านพ่อ และตัวข้าพเจ้า
 การอธิษฐานจิตขอบารมีองค์พ่อจตุคามรามเทพ 1. อธิษฐานขอในสิ่งที่ไม่เกินกรรม 2.เมื่อท่านได้รับในสิ่งที่หวังแล้ว ต้องรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับองค์พ่อจตุคามรามเทพ 3. ควรจะสร้างกุศลกรรมถวายแก่องค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แม้ว่าองค์พ่อจตุคามรามเทพจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตแห่งความเมตตาสูง ขอให้ท่านอย่าเพียงพึ่งแต่บารมีขององค์พ่อฯ เท่านั้น ควรสร้างกุศลให้แก่ตนเองให้ครบทุกด้าน คือ ให้ทาน (เช่น สังฆทาน บริจาคมูลนิธิต่างๆ) รักษาศีล (ศีล 5) และบำเพ็ญภาวนา (สวดมนต์ และปฏิบัติกรรมฐาน) และขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรของท่านเอง และแผ่กุศลกรรมที่ท่านทำนั้นให้แก่ มารดา บิดา ญาติกาทั้งหลาย ครูอุปัชฌาอาจารย์ เพื่อนมนุษย์ เทวดาทั้งปวง เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง และเปรตทั้งหลายทั้งปวงด้วย แล้วชีวิตท่านจักบังเกิดความเจริญ     คำบูชาดวงตราพญาราหู องค์ราชันดำท่านพ่อจตุคามรามเทพ ตั้งนะโม 3 จบ

ระลึกถึงพระคุณแม่ธรณี

ข้าพเจ้าชื่อ ............... ขอน้อมถวายสิ่งสักการะแก่

สุริยัน จันทรา จันทรภาณุ พญาศรีธรรมโศกราช 12 นักษัตริย์

ดวงตราพญาราหู ศรีมหาราชพังพกาฬ องค์ราชันดำ

ท่านพ่อจตุคามรามเทพ

ขอบารมีท่านพ่อจตุคามรามเทพ

โปรด..........(แล้วแต่จะอธิษฐาน)
 เครื่องบวงสรวงถวาย ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง เวลากลางคืน วันใดก็ได้                      คาถาสวดบูชาประจำวันเกิด วันอาทิตย์
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
มีกำลังวัน : ๖
สีที่เป็นมงคล : แดง
-----------++++---------------
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชาหะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสังตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสังเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเมเต เม นะ โม เต จะ มัง ปาละยันตุนะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยานะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยาอิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯสวดย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ สวดภาวนาบูชาพระปางถวายเนตร ๖ จบ
ป้องกันภัยอันตราย ได้รับความสุขความเจริญ เป็นศิริมงคล
  วันจันทร์
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
มีกำลังวัน : ๑๕
สีที่เป็นมงคล : เหลือง
-----------++++---------------
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโทปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโทปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโทปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังสังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯสวดย่อ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สาสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ สวดภาวนาบูชาพระปางห้ามญาติ ๑๕ จบ
มีความสุขสิ้นกาลนาน และนอนก็เป็นสุขไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายเป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันอังคาร
พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์
มีกำลังวัน : ๘
สีที่เป็นมงคล : ชมพู
-----------++++---------------
ยัสสานุภาวะโต ยักขา   เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนังยัมหิ เจวานุยุญชันโต    รัตตินทิวะมะตันทิโตสุขัง สุปะติ สุตโต จะ    ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติเอวะมาทิคุณูเปตัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯสวดย่อ ติ หัง จะ โต โร ถิ นังสำหรับผู้เกิดวันอังคาร สวดภาวนาบูชาพระปางสีหไสยาสน์ ๘ จบ
มีความสุขเกษม ปราศจากภูตผีเบียดเบียน นอนหลับฝันดีเป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันพุธกลางวัน
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
มีกำลังวัน : ๑๗
สีที่เป็นมงคล : เขียว
-----------++++---------------
สัพพาสีวิสะชาตีนัง   ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ วิสัง โฆรัง    เสสัญจาปิ ปะริสสะยังอาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ    สัพพะทา สัพพะปาณินังสัพพะโสปิ นิวาเรติ    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯสวดย่อ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุทสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวัน สวดภาวนาบูชาพระปางอุ้มบาตร ๑๗ จบ
มีความสุขสำราญ ด้วยลาภยศ มีโชคดี ร่ำรวย เป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันพุธกลางคืน
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์
มีกำลังวัน : ๑๒
สีที่เป็นมงคล : ดำ หรือ ม่วง
-----------++++---------------
กินนุ สันตะระมาโนวะ   ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวันโต น สุขัง ละเภพุทธะคาถาภิคีโตมหิ    โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันตกินนุ สันตะระมาโนวะ   ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวันโต น สุขัง ละเภพุทธะคาถาภิคีโตมหิ    โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯสวดย่อ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน สวดภาวนาบูชาพระปางป่าเลไลยก์ ๑๒จบจะบังเกิดอำนาจบารมีเป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาลทั้งปวงอำนาจฝ่ายต่ำและไสยเวทมนต์ดำไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นสิริมงคลยิ่ง(พระราหูเข้าแทรก หรือเสวยอายุ เสวยกำลังอายุพึงภาวนาบูชา) วันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปปางสมาธิ
มีกำลังวัน : ๑๙
สีที่เป็นมงคล : ส้ม หรือ แสด
-----------++++---------------
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร   นิพพัตตัง โมระโยนิยังเยนะ สังวิหิตารักขัง    มะหาสัตตัง วะเนจะราจิรัสสัง วายะมันตาปิ    เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุงพรัหมะมันตันติ อักขาตัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯสวดย่อ ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี สวดภาวนาบูชาพระปางสมาธิ ๑๙ จบ
จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป มีปัญญาเฉลียวฉลาด และเป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันศุกร์
พระพุทธรูปปางรำพึง
มีกำลังวัน : ๒๑
สีที่เป็นมงคล : ฟ้า หรือ น้ำเงิน
-----------++++---------------
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ   สาละเน สาธุสัมมะเตอะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ    สะทา กิพพิสะการิภิปะริสานัญจะตัสสันนะ    มะหิงสายะ จะ คุตติยายันเทเสสิ มะหาวีโร    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯสวดย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วาสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ สวดภาวนาบูชาพระพุธรูปปางรำพึง ๒๑ จบ
จะมีความสุขสำราญเป็นนิตย์ และเป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันเสาร์
พระพุทธรูปปางนาคปรก
มีกำลังวัน : ๑o
สีที่เป็นมงคล : ม่วง หรือ ดำ
-----------++++---------------
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิสัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาเตนะ สัจเจนะ โสตติ เต โหตุโสตติ คัพภัสสะฯสวดย่อ โส มา ณะ กะ ระ ถา โธสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ สวดภาวนาบูชาพระพุธรูปปางนาคปรก ๑o จบ
จะมีความวัฒนาถาวร ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สืบไป และเป็นสิริมงคลยิ่ง
 วันพระเกตุ(ผู้ไม่รู้วันเกิดตัวเอง)
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
มีกำลังวัน :
สีที่เป็นมงคล : ขาว
-----------++++---------------
มะหาการุณิโก นาโถ   หิตายะ สัพพะปาณินังปูเรตวา ปาระมี สัพพา    ปัตโต สัมโพธิมุตตะมังเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ    โหตุ เม ชะยะมังคะลังชะยันโต โพธิยา มูเล    สักยานัง นันทิวัฑฒะโนเอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ    ชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเก    สีเส ปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก สัพพะพุทธานัง    อัคคัปปัตโต ปะโมทะติสุนักขัตตัง สุมังคะลัง    สุปาภาตัง สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะ    สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุปะทักขิณัง กายะกัมมัง    วาจากัมมัง ปะทักขิณังปะทักขิณัง มะโนกัมมัง    ปะณิธี เต ปะทักขิณาปะทักขิณานิ กัตวานะ    ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯสวดย่อ ปะ โม ทะ ติสำหรับผู้เกิดวันพระเกตุ สวดภาวนาบูชาพระพุธรูปปางมารวิชัย ๙ จบจะมีความวัฒนาถาวร เจริญรุ่งเรือง ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายทั้งปวง ปราศจากศัตรู คู่อริร้ายทั้งหลายและเป็นสิริมงคลยิ่ง (สำหรับผู้ที่จำวันเกิดของตนเองไม่ได้แน่นอน)  คาถาอาราธนามีดหมอ(ไล่ปีศาจ)
ของหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพ อำเภอพยุคีรี จังหวัดนครสวรรค์
-----------++++-----------
 สักกัสสะวชิราวุธัง     เวสสุวัณณัสสะคะธาวุธังอาสะวะกัสสะธุสาธุธัง    ยะมะนัสสะนัยนาวุธังนารายยัสสะจักราวุธัง    ปัญจะคาวุธานังเอเตสังอานุภาเวนะ    ยักขะยักขาวิจุณณาโลมังนาเมมะพุทธะสันติ    คัจฉะละมุมหิโอกาสะติฏฐาหิ คาถาอาราธนานกสาลิกา
-----------++++-----------
ตั้งนะโม (๓ จบ) แล้วว่าชิวหายัง มะทุรังวาจัง ชิวหาวาจันติพุทธสิตวา จะสุนทะรัง ปิยาเยวะ ปิยันตุพาฯ คาถาบอกให้ลาภ
-----------++++-----------
เอ หิ ปุต ตะ ปิ ยะ ปุต ตะ มิ สิ เจถบาร มี หะ ทะ ยัง ปุพ พะ นิ มิตตัง สัพ พะ งา พัง ภะ วัน ตุ เม พระคาถามหาลาภ
-----------++++-----------
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม       (คาถาเงินแสน)มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม              (คาถาลาภไม่ขาดสาย)มิเตพาหุหะติ                                                (คาถาเงินล้าน)พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายังวิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะมานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม               (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)สัมปะติจฉามิ                                     (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ(บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด) คาถามหาลาภ
-----------++++-----------
นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวาระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตตังวาเอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา มะมามิหัง (สวด ๓ จบต่อจากคาถาเงินล้าน)ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ และตื่นนอนเช้า ๓ จบ เป็นการเรียกทรัพย์ เรียกลาภจะบังเกิดโภคทรัพย์อย่างมหัศจรรย์ คาถามหาพิทักษ์
-----------++++-----------
จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง (สวด ๓ จบต่อจากคาถามหาลาภ)ใช้ภาวนาเวลาปิดประตูบ้าน หน้าต่าง ปิดตู้เซฟ ขณะใส่กุญแจ คาถาค้าขายดี
-----------++++-----------
พุทธัง พะหุชะนานังเอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานังเอหิลาภัง เอหิเมตตาชมภูทีเป มะนุสสานังอิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์นิยมเสกเป่า ๓ จบ ๗ จบ ทำน้ำมนต์ล้างหน้าและประพรมสินค้าขายของดีนักแล (อธิษฐานและใส่บาตรทุกวันตามศรัทธา จะบังเกิดโชคลาภ) คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
-----------++++-----------
พุทธะสังมิ สังสิโมนา ธัมมะสังมิ โมนาสังสิ สังฆะสังมิ
สิโมนาสัง
พระคาถาบทนี้ใช้ประพรมของและตัวเอง ขายของดีนักแล