คุณครูเอาแนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานมาฝาก  เข้าใจว่านิสิตจะทำข้อสอบได้  อยากให้นิสิตทบทวนแบบฝึกหัดมากๆๆ จะทำให้ทำข้อสอบได้  แนวข้อสอบมีดังนี้ครับ

      

 

1.    Part 1 เป็นคำศัพท์ 10 คะแนน

-        ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมี 20 ข้อ

2.    Part 2 เป็นหลักไวยากรณ์มี 20 คะแนน

-        หาส่วนที่ผิด 10 ข้อ

-        เลือกคำตอบที่ถูก 10 ข้อ

-        เปลี่ยนคำกริยาที่ให้มาให้เป็น Present Simple, Continuous,หรือ Past Simple 10 ข้อ

3.    Part 3 บทสนทนา 10 คะแนน

-        จับคู่คำตอบ 6 ข้อ

-        เติมในช่องว่าง  4 ข้อ

4.    Part  4 การอ่าน 10 คะแนน

-        เลือกคำตอบที่ถูกต้อง 10 ข้อ

5.    Part 5 การเขียน 20 คะแนน

-        เขียนประโยคใหม่จากคำที่ให้มา 5 ข้อ

-        เขียนประโยคคำถามจากคำตอบที่ให้มา 4 ข้อ

-        เขียนประโยคที่ให้มาให้สมบูรณ์ 5 ข้อ

-        ให้ทำเป็นประโยคคำถาม Yes, No โดยดูจากที่สิ่งที่ให้มา 3 ข้อ

-        ให้ตอบคำถามทำให้ประโยคสมบูรณ์ 3 ข้อ

 

ขอให้นิสิตเลือกทำข้อที่คะแนนมากก่อน ในกรณี

นิสิตจะทำไม่ทัน   มีอะไรให้คุณครูช่วยได้บอกนะครับ  ให้นิสิตทุกคนโชคดีในการสอบ

 ปล. ในกรณีที่นิสิตดูแนวข้อสอบไม่ได้ สามารถไปดูที่อาคาร 9 ชั้น 2 นะครับ..