เกร็ด...   ความรู้...

                           การดัดฟัน หรือเรียกให้ถูกต้องคือ จัดฟัน หมายถึงจัดฟันที่เหยเก ผิดรูป ผิดแถว ยื่นหรือเกยกันให้เป็นระเบียบ ซึ่งนอกจากจะมีผลในเรื่องความสวยงามแล้ว ยังมีผลในเรื่องการป้องกันฟันผุและโรคเหงือกด้วย เพราะฟันที่ไม่เป็นระเบียบย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาด ฟันและเหงือก เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพฟันและเหงือก

                            โบราณว่า "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก" เพราะฉะนั้นการจัดฟันตั้งแต่เด็กหรืออายุน้อยย่อมง่ายและได้ผลดีกว่าทำตอนโต แต่ไม่ได้หมายความว่าโตแล้วจะทำไม่ได้ แต่อาจจะใช้เวลานานกว่า และได้ผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทำเสียแต่อายุยังน้อยเท่านั้น

                            หมอฟันที่จะทำทางการจัดฟันจะต้องไปเรียนและฝึกฝนเพิ่มเติม เพราะเป็นสาขาเฉพาะทางอย่างหนึ่ง จำนวนหมอฟันที่ทำงานทางนี้เมื่อเทียบกับจำนวนคนไข้ที่รอดัดฟันยังไม่สมดุลกัน จึงอาจจะต้องรอคิวบ้าง และการจัดฟันต้องอาศัยความอดทนเพราะจะต้องใส่เครื่องมือที่มีทั้งแบบถอดเข้าออกได้ กับแบบที่ติดไว้ชั่วคราวกับฟัน เพราะฉะนั้นย่อมต้องไม่สวยวันนี้เพื่อความสวยที่มากกว่าในวันหน้า

                            ขั้นตอนในการจัดฟันคือไปให้หมอฟันตรวจ พิมพ์ปากวางแผนการจัดฟัน ใส่อุปกรณ์การจัดฟันซึ่งมีชนิดถอดเข้าออกได้และชนิดยึดติดกับฟัน ติดตามผลและปรับเครื่องมือโดยการพิมพ์ปากเป็นระยะๆ

                            หมอฟันที่ทำทางจัดฟันที่เก่งๆ มีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพฯ และคณะทันตแพทย์ของทุกมหาวิทยาลัย

http://us.geocities.com/jejebook/zogzag/007tooth.htm