อินเทอร์เน็ต 

            อินเทอร์สามารถทำให้เรารู้ข้อมูลต่างๆ   ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีประโยชน์มากทั้งในด้านการเรียน  การสอน  และสามารถติดต่อกับกับเพื่อนๆได้โดยผ่าน       E - mail  ได้   และยังใช้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

ภัยร้ายจากอินเตอร์เน็ต

               แต่ทั้งนี้ อินเทอร์เน็ตยังมีข้อเสียของมันอยู่เหมือนกัน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตนั้น    ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ   จึงทำให้มีคนใส่ร้ายหรือแต่งข้อมูลมาเพื่อทำร้ายผู้อื่น  และยังมีข้อเสียอีก   เช่น                                         

           1.ทำให้เสียการเรียน          2.ทำให้เสียสุขภาพ                                   

           3.ได้ข้อมูลไม่เป็นจริง        4.อาจแช็ทไปเจอคนไม่ดีและเกิดอันตรายต่อตัวเราเอง

           5.เกิดการโกหกหลอกลวงขึ้น  เป็นต้น                 

             สรุป   คือ  อินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย   ดังนั้นเราควรที่จะใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมเพราะภัยจากอินเทอร์เน็ตมีมากพอสมควร   เราตองระมัดระวัง   บางสิ่งที่คุณมองข้ามไป     อาจทำอันตรายให้คุณก็ได้