บ้านเกิดของสุอยู่ที่นี้ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่อนุสาวรีย์หัวรถจักร (รฟท.)  เป็นหัวรถไฟที่ญี่ปุ่นได้ใช้ในสมัยก่อน ซึ่งได้มาตั้งฐานทัพ มาขุดอุโมงค์หลบภัยจากระเบิดและแอบซ่อนตัว

                             

          ทางรถไฟสายชุมพร – กระบุรี เขาฝาชี การสร้างทางรถไฟเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2486 ควบคุมการสร้างโดยพันเอกสุกิการา มาซาฮารุ เป็นหัวหน้ากองและนายกามาฮาชิ เป็นนายช่างควบคุมมีการลำเลียงกรรมกรชาวจีนชาวมลายูและชาวอินเดียจากมลายู 20,000 -25,000 คน โดยแบ่งการทำงานเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มคินโจ กลุ่มนิชิโมโต และกลุ่มคาโกการก่อสร้างเร่งทำทั้งกลางวันและกลางคืน

          แนวทางรถไฟขนานกับทางหลวงชุมพร – ระนอง มีสะพาน 31 แห่ง สถานี 7 แห่ง กองทหารญี่ปุ่นได้นำรางเหล็กที่รื้อมาจากเมืองกลันตัน สร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2486 และทำพิธีฉลองเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

สถานีเขาฝาชี กม. 90 + 815.09 เป็นสถานีปลายทางของชุมทางรถไฟสายกระบุรี – เขาฝาชี (ผ่านคอคอดกระ) อาคารสถานีชั้นเดียวทำด้วยไม้ เปิดทำการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น)