ข้อดีและข้อเสีย

ตัวอย่างโมเด็มแบบ Internal

ตัวอย่างโมเด็มแบบExternal

1. ราคาถูก

1. ราคาแพง

2. ติดตั้งยาก ต้องเปิดฝาเครื่องเพื่อติดตั้ง

2. ติดตั้งโดยใช้สายเคเบิลต่อผ่าน Serial Port

3. ไม่เปลือง Serial Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์

3. จะเปลือง Serial Port เพราะใช้ในการต่อกับโมเด็ม

4. เคลื่อนย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ลำบาก

4. เคลื่อนย้ายไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ง่าย

5. ต้องการ ซีพียู ความเร็วสูงหรือ MMX ขึ้นไป

5. ใช้กับ ซีพียู รุ่นเก่า ๆ ได้

6. ไม่ต้องมีการต่อสายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม

6. ต้องมีแหล่งจ่ายไฟและต่อสายไฟต่างหาก

7. พบปัญหาต่าง ๆ ได้บ่อย เช่นสายหลุดง่าย

7. ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งาน