รูปแบบไฟล์กราฟิก


        ไฟล์กราฟิกแบ่งเป็นหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันมากในงานกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เช่น GIF และ JPEG สำหรับงานพิมพ์ เช่น TIFF, EPS และ PDF

กราฟิกสำหรับงานเว็บไซต์
GIF (Graphic Interchange Format)
        รูปแบบไฟล์ GIF ได้รับการออกแบบโดย CompuServe ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายข่าวสารแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนกราฟิกในรูปแบบ bitmap ที่มีการจัดการทางด้านหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ ข้อจำกัดของภาพแบบ GIF คือ ความสามารถทางด้านสีซึ่งเป็นแผงสีแบบอินเด็กซ์ (ภาพสีแบบ 24 บิตไม่สามารถใช้ได้) แผงสีสามารถบรรจุได้ 2 ถึง 256 สี ซึ่งถูกสร้างจากข้อมูลสี 24 บิต ไฟล์แบบ GIF ถูกบีบขนาดโดยใช้การบีบขนาด LZW แบบประยุกต์ การขยายไฟล์ข้อมูลแบบ GIF กลับคืน จะช้ากว่าการบีบขนาดแบบ RLE แต่จะเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำน้อยกว่า
        รูปแบบไฟล์ GIF เป็นภาพซึ่งใช้สีจำกัด (ไม่เกิน 256 สี ไม่ใช้ทั้งหมดของสเปกตรัมสีที่แสดงได้บนมอนิเตอร์) เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการไฟล์ขนาดเล็ก โหลดเร็ว ไฟล์แบบนี้จึงเหมาะกับงานที่ใช้สีแบบ solid color เช่น โลโก้ หรือ ภาพแบบ Illustration
Graphic Interchange Format
นามสกุลที่ใช้เก็บ GIF
ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows NT
เวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน 87a และ 89a
ซอฟต์แวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ โปรแกรมการแก้ไข bitmap ทุกโปรแกรม, โปรแกรม Desktop Publishing เช่น PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, ACDSee 32
ความสามารถทางด้านสี แผงสีแบบอินเด็กซ์ถึง 256 สี (วาดจากสี RGB แบบ 24 บิต)
การบีบขนาดข้อมูล LZW การใส่รหัสแบบ run-length

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
        มาตรฐานการบีบขนาดแบบ JPEG ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ โดยเฉพาะ แต่ได้นำเสนอวิธีการบีบขนาดที่สามารถใช้ทั่วๆ ไปหลายวิธี ดังนั้นจึงมีการบีบขนาดหลายวิธีที่เกิดขึ้นมาโดยใช้มาตรฐานการบีบขนาดแบบ JPEG การบีบขนาดด้วยวิธีนี้ช่วยลดขนาดของภาพกราฟิกและประหยัดเวลาในการโหลดได้มาก เหลือเพียงหนึ่งในสิบของภาพเดิม และบางครั้งสามารถลดขนาดลงได้มากถึง 100 ต่อ 1
        JPEG เป็นไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภทภาพถ่าย (โทนสีต่อเนื่อง) เนื่องจากใช้สีทั้งสเปกตรัมสีที่มีในมอนิเตอร์ และเป็นไฟล์ประเภทที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงเพื่อให้โหลดเร็วขึ้นเช่นเดียวกับ GIF โดยการตัดค่าสี ในช่วงที่ตามองไม่เห็นทิ้งไป แต่เมื่อบันทึกไฟล์เป็น JPEG แล้ว ข้อมูลสีที่ถูกตัดทิ้งไปจะไม่สามารถเรียกกลับมาได้อีก ถ้าต้องการใช้ค่าสีเหล่านั้นในอนาคต ควรจะบันทึกเป็นไฟล์ชนิดอื่น แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ JPEG ด้วยการบันทึกเป็นไฟล์ก็อปปี้
Joint Photographic Experts Group
นามสกุลที่ใช้เก็บ JPG หรือ JIF (JPG + TIFF)
ระบบปฏิบัติการ Windows
ซอฟต์แวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ โปรแกรมการแก้ไขภาพ Bitmap และโปรแกรมการแปลงรูปแบบ เช่น PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, ACDSee 32 ความสามารถทางด้านสี 2, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสี และความลึกสีแบบ 32 บิต

กราฟิกสำหรับงานพิมพ์
TIFF (Tagged Image File Format)
        TIFF เป็นไฟล์ที่ใช้ได้กับ bitmap เท่านั้น พัฒนาขึ้นโดยความร่วมของ Aldus Corporation และ Microsoft TIFF เก็บบันทึกข้อมูลรูปภาพได้หลากหลายใน Tagged Field จึงกลายเป็นชื่อเรียกของรูปแบบไฟล์ ซึ่งแต่ละ Tagged Field สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ bitmap หรือชี้ไปยัง Field อื่นได้ ซอฟต์แวร์ที่อ่านไฟล์นี้สามารถข้ามการอ่าน Field ที่ไม่เข้าใจหรือไม่จำเป็นไปได้
        TIFF เป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เนื่องจากมี Tagged Field ให้ใช้ต่างกันหลายร้อยชนิด ไฟล์แบบนี้จึงมีข้อดี คือ ใช้ได้กับโปรแกรมกราฟิกทุกประเภท สามารถใช้ได้ในระบบคอมพิวเตอร์หลายๆ ระบบ และกำหนดขอบเขตที่กว้างขวางของภาพ bitmap ได้ นอกจากนี้ TIFF ยังสามารถทำบางสิ่งที่ bitmap อื่นทำไม่ได้ และเป็นรูปแบบที่สนับสนุนทั้งระบบ PC และ Macintosh
Tagged Image File Format
นามสกุลที่ใช้เก็บ TIF
ระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX, Mac Windows
เวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน 5.0 และ 6.0
ซอฟต์แวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ โปรแกรมแก้ไข Bitmap และโปรแกรม Desktop Publishing
เช่น PageMaker, QuarkXPress, CorelVentura, PhotoShop, PaintShop Pro
ความสามารถทางด้านสี ขาวดำ 1 บิต, Grayscale (4,8, 16 บิต), แผงสี (ได้ถึง 16 บิต), สี RGB (ได้ถึง 48 บิต), สี CMYK (ได้ถึง 32 บิต)
การบีบขนาดข้อมูล LZW, PackBits (Macintosh), JPEG (TIFF v 6.0), RLE หลายรูปแบบ

EPS (Encapsulated PostScript)
        EPS เป็นเซตย่อยของภาษาสั่งการในการจัดหน้าแบบ PostScript ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนรูปแบบภาพกราฟิก ไฟล์แบบ EPS สามารถบรรจุภาพที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดอย่างสูงทั้งในรูปแบบ Vector และ Bitmap โดยใส่ไว้ในโปรแกรมการแก้ไข Vector และโปรแกรม Desktop Publishing กราฟิกแบบ EPS มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือ จะต้องพิมพ์ออกในเครื่องพิมพ์แบบ PostScript เท่านั้น เพราะเครื่องพิมพ์ไม่สามารถแปลรหัสการพิมพ์ PostScript ได้
Encapsulated PostScript
นามสกุลที่ใช้เก็บ EPS
ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows NT, UNIX, Mac Windows
เวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน EPS เป็นเซตย่อยของ Adobe PostScript
ซอฟต์แวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ โปรแกรมแก้ไข Vector และโปรแกรม Desktop Publishing เช่น AutoCAD, CorelDRAW, PageMaker, QuarkXPress, Adobe Illustrator
ความสามารถทางด้านสี ขยายได้ถึง 24 บิต RGB และ HSB 32 บิต, CMYK, Grayscale, แผงสีแบบอินเด็กซ์
การบีบขนาดข้อมูล การใส่รหัสแบบไบนารี

PDF (Portable Document Format)
        PDF เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Acrobat ใช้สำหรับเอกสารบนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เช่น บนอินเทอร์เน็ตหรือบริการออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากเป็นไฟล์ขนาดเล็กทำให้สามารถสร้างเอกสาร เช่น โบร์ชัวร์ หรือ แค็ทตาล็อกส่งไปทางอินเทอร์เน็ตได้ ใช้ได้กับทั้งแบบ Bitmap และ Vector และสนับสนุนทั้งระบบ PC และ Macintosh
        PDF เหมาะสำหรับเอกสารทางเทคนิคที่จะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ผู้อ่านสามารถพิมพ์ออกมาได้หรือเรียกดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะรูปแบบอักษรที่ใช้ประกอบอยู่ในตัวซอฟต์แวร์แล้ว และเนื่องจากใช้ตัวอักษรแบบ PostScript ซึ่งเป็น vector-based จึงสามารถย่อและขยายได้ตามต้องการ โดยคุณภาพของงานไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถนำไปสร้างเป็นเอกสาร แบบ Illustration หรือ Bitmap ได้อีกด้วย และเมื่อพิมพ์ออกมาก็จะไม่เสียคุณภาพ ไม่ว่าจะใช้ค่าความละเอียดของภาพเป็นเท่าใด เช่นเดียวกับไฟล์ประเภท Vector อื่นๆ เช่น PS หรือ PRN นอกจากนี้ PDF เป็นไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล PostScript จึงสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมตกแต่งแก้ไขภาพ หรือ โปรแกรมประเภท Illustration ได้เช่นเดียวกับ EPS
Portable Document Format
นามสกุลที่ใช้เก็บ PDF
ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, UNIX และ Dos
ซอฟต์แวร์ที่สร้างและเปิดไฟล์ PhotoShop, Acrobat
ความสามารถทางด้านสี RGB, Indexed-Color, CMYK, GrayScale, Bitmap และ Lap Color

ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบ Bitmap
นามสกุลที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่สร้างและเปิดไฟล์ความสามารถทางด้านสีการบีบขนาดข้อมูล
BMP หรือ DIBWindows, Dosโปรแกรมที่ใช้งาน Bitmap เช่น PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, Paintbrush, ACDSee 322, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสี-
FPXWindowsโปรแกรมกราฟิกของ Kodak, PhotoShopGrayscale, RGB-
GIFWindows, Windows NTโปรแกรมแก้ไข Bitmap, Desktop Publishing เช่น PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, ACDSee 32แผงสีแบบอินเด็กซ์ ถึง 256 สี (วาดจากสี RGB แบบ 24 บิต)LZW การใส่รหัสแบบ run-length
IFF / LBMWindows, Macโปรแกรมแปลง Bitmap เช่น PhotoShop, Deluxe Paintขาวดำ เกรย์สเกล 256 สี หรือสี RGB 24 บิต-
IMGWindows, Macโปรแกรม Desktop Publishing และโปรแกรมแก้ไขรูปภาพบางโปรแกรม เช่น Ventura Publisher, PageMaker, QuarkXPress2, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสีแบบ RLE อย่างง่าย
JPG หรือ JIFWindowsโปรแกรมแก้ไขภาพ Bitmap และโปรแกรมแปลงรูปแบบ เช่น PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, ACDSee 322, 16, 256 สี หรือ 16 ล้านสี และความลึกสีแบบ 32 บิต-
MACMacโปรแกรมบน Macintosh เช่น MacPaint, PhotoShop, CorelDRAW, PaintShop Pro, Paintbrush, ACDSee 32ภาพขาวดำแบบ 1 บิตRLE PackBits
MSPWindowsMicrosoft Paintbrushภาพขาวดำแบบ 1 บิตRLE แบบง่าย
PCDWindowsโปรแกรมกราฟิกของ Kodak, CorelDRAW, Photo-Paint, PhotoShopภาพถ่าย-
PCXWindows, Dosโปรแกรมกราฟิกบน PC เช่น CorelDRAW, Paintbrush, PhotoShop1, 2, 4, 8, 24 บิตของสี ไม่มีเกรย์สเกลRLE
TGAWindows, Windows NT, Macโปรแกรมแก้ไข Bitmap คุณภาพสูง เช่น PhotoShop, CorelDRAW, Ray-tracingขาวดำ 1 บิต, เกรย์สเกล 8 บิต, สีRGB 24 บิต, สี RGB 32 บิต พร้อมกับ Alpha ChannelRLE
TIFWindows, UNIX, Macโปรแกรมแก้ไข Bitmap และ Desktop Publishing เช่น PageMaker, QuarkPress, CorelVentura, PhotoShop, PaintShop Proขาวดำ 1 บิต, เกรย์สเกล (4,8, 16 บิต), แผงสี (ได้ถึง 16 บิต), สี RGB (ได้ถึง 48 บิต), สี CMYK (ได้ถึง 32 บิต) LZW, PackBits (แมคอินทอช), JPEG (TIFF v 6.0), RLE หลายรูปแบบ

ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบ Vector
นามสกุลที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่สร้างและเปิดไฟล์ความสามารถทางด้านสีการบีบขนาดข้อมูล
DXFWindows, Windows NTโปรแกรมช่วยด้านการออกแบบ โปรแกรมแก้ไข Vector และ Desktop Publishing บางตัว เช่น AutoCAD, CorelDRAW, Dream 3D, Illustratorทุกๆ สีจากขาวดำไปจนถึง 16 ล้านสีแตกต่างกันตามรูปแบบของการใส่รหัส
PICWindows, Dosโปรแกรมกราฟิกแบบ vector และ Desktop Publishing เช่น AutoCAD,Lotus 1-2-3, CorelDRAWมีจำกัด (ระบุเลขสีได้ 1-16 สีเท่านั้น)-
PGLWindowsโปรแกรม CAD, โปรแกรมแก้ไขไฟล์ Vector บางโปรแกรมและ Desktop Publishing เช่น AutoCAD, CorelDRAWพิเศษ (ใช้ปากการะบายสี, ขีดสี) -

ไฟล์ที่มีการจัดเก็บแบบ Bitmap และ Vector
นามสกุลที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการโปรแกรมที่สร้างและเปิดไฟล์ความสามารถทางด้านสีการบีบขนาดข้อมูล
CGMWindowsโปรแกรมแก้ไข Vector หรือ โปรแกรมช่วยในการออกแบบ เช่น AutoCAD, CorelDRAW 24 บิต RGB เปลี่ยนไปตามจำนวนสีในแผงสีแตกต่างกันตามรูปแบบของการใส่รหัส
EPSWindows, Windows NT, UNIX, Macโปรแกรมแก้ไข Vector และ Desktop Publishing เช่น AutoCAD, CorelDRAW, PageMaker, QuarkXPress, Adobe Illustratorขยายได้ถึง 24 บิต RGB และ HSB 32 บิต, CMYK, เกรย์สเกล, แผงสีแบบอินเด็กซ์การใส่รหัสแบบไบนารี
PCTWindows NT, Macโปรแกรมกราฟิกส่วนมากบนMacintosh เช่น QuickDraw โปรแกรมแก้ไข Vector บางโปรแกรม และ Desktop Publishing เช่น AutoCAD, CorelDRAW, PhotoShop, PageMakerโมโนโครมใน PICT1 และแผงสี 8 บิต ใน PICT2RLE PackBits สำหรับข้อมูลบิตแมป
PDFWindows, Mac OS, UNIX และ DosPhotoShop, AcrobatRGB, Indexed-Color, CMYK, Grayscale, Bitmap และ Lap Color-
WMFWindows, Windows NTโปรแกรมบน Windows ส่วนมาก เช่น CorelDRAW, PhotoShop, PaintShop Proที่เก็บ 32 บิต สำหรับ 24 บิต RGB หรือ 16 บิตของแผงสี