เนื้อเพลง ใจนักเลง**


ใจจึงยอมให้เธอไป เจ็บเจียนตายเพราะรักเธอ (x2)
jai jeung yom hai ter bpai jep jian dtaai pror rak ter
My heart therefore accede to let you go; it's so painful till I almost died, because I love you so.

เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา
meua ter leuak yoo gap kao
When you choose to be with her,

ตัวฉันคุกเข่าสั่นไหว
dtua chan kook kao san wai
I myself was trembling on my knees.

ใจฉันเองจึงปวดร้าวเจียนตาย
jai chan eng jeung bpuat raao jian dtaai
My heart was therefore broken till I almost died;

ปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการ
bploi ter bpai dtaam jai ter dtong gaan
To release you to pursue what your heart wanted.

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
ja yom hai sang lae dtat-sin waa chan dtong took tot ting
I'll accept to let you call the shot and decide, that I should be abandoned by you.

เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี
rao nan man mai aat feun kwaam jing daai dtae yim uay pon hai bpai dee
I, as such, would probably not go against reality; I can but only smile, wishing you well in leaving me.

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
hai ter daai gap kao lae jong chohk dee yaa mee a-rai hai sia jai
Let you be able to be with her, and should be lucky; not to have anything to make you sad.

ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
suan dtua chan ja leum waa koie rong-hai
On my part I'll forget that I'd ever cried;

ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา
leum waa koie dtong bpen krai tee ter mai ao
Forget that I ever had to be the one that you didn't want.

จะยอมให้สั่งและตัดสิน ว่าฉันต้องถูกทอดทิ้ง
ja yom hai sang lae dtat-sin waa chan dtong took tot ting
I'll accept to let you call the shot and decide, that I should be abandoned by you.

เรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริง ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี
rao nan man mai aat feun kwaam jing daai dtae yim uay pon hai bpai dee
I, as such, would probably not go against reality; I can but only smile, wishing you well in leaving me.

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
hai ter daai gap kao lae jong chohk dee yaa mee a-rai hai sia jai
Let you be able to be with her, and should be lucky; not to have anything to make you sad.

ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
suan dtua chan ja leum waa koie rong-hai
On my part I'll forget that I'd ever cried;

ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา
leum waa koie dtong bpen krai tee ter mai ao
Forget that I ever had to be the one that you didn't want.

ใจจึงยอมให้เธอไป เจ็บเจียนตายเพราะรักเธอ (x3)
jai jeung yom hai ter bpai jep jian dtaai pror rak ter
My heart therefore accede to let you go; it's so painful till I almost died, because I love you so.

ให้เธอได้กับเขา และจงโชคดี อย่ามีอะไรให้เสียใจ
hai ter daai gap kao lae jong chohk dee yaa mee a-rai hai sia jai
Let you be able to be with her, and should be lucky; not to have anything to make you sad.

ส่วนตัวฉันจะลืม ว่าเคยร้องไห้
suan dtua chan ja leum waa koie rong-hai
On my part I'll forget that I'd ever cried;

ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา
leum waa koie dtong bpen krai tee ter mai ao
Forget that I ever had to be the one that you didn't want.

ลืมว่าเคยต้องเป็นใคร ที่เธอไม่เอา
leum waa koie dtong bpen krai tee ter mai ao
Forget that I ever had to be the one that you didn't want.

ใจจึงยอมให้เธอไป เจ็บเจียนตายเพราะรักเธอ (x2)
jai jeung yom hai ter bpai jep jian dtaai pror rak ter
My heart therefore accede to let you go; it's so painful till I almost died, because I love you so