อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันจำนวนมาก ใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีประโยชน์มากมายหลายด้าน แต่ทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอ  ดังนั้นอินเทอร์เน็ตก็ย่อมมีโทษหลายอย่างได้เหมือนกัน

      ท่านคิดว่า โทษจากการใช้อินเทอร์เน็ต ที่สำคัญที่สุดคืออะไร ?