มีไฟล์แนบ>>>>

        

          งานครั้งที่ 1 บทนำ

          งานครั้งที่ 2 เหล็กเส้นกลม

          งานครั้งที่ 3 เหล็กข้ออ้อย

          งานครั้งที่ 4 การทดสอบรอยเชื่อมของเหล็กเหนียว

          งานครั้งที่ 5 การทดสอบแรงเฉือนของเหล็กเหนียว

          งานครั้งที่6  การทดสอบแรงบิดในโลหะ

          งานครั้งที่7  การทดสอบแรงดึงของวัสดุโลหะ