วันนี้จะมาเรียนอะไร ไม่รู้เหมือนกันนะ
ก่อนอื่น เปิดโปรแกรม Desktop Author ก่อน ซึ่งเป็นโปรแกรมเอาไว้แชร์ข้อมูลระหว่างเครื่องต่อเครื่อง
ขั้นตอน
1. open internet explorer
2. type "\\ed1203-teacher" in address
3. copy file in floder "desktop author"

ให้ copy 3 file = dna, wdyl, file_id จาก desktop author v4.5.7 crack(ใช้ได้)
ไปวางใน drive c -- program files -- desktopauthoreval

หนังสือ electronic book หรือ e-book ไปที่เวบ www.lib.nu.ac.th เข้าไปอ่านหนังสือ e-book ที่ห้องสมุด เป็นไฟล์ pdf ชื่อว่า net library

เราจะทำ e-book แบบ multimedia กัน
คู่มือการใช้
- เปิดโปรแกรม desktopauthor ขึ้นมา
- เลือก new เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
- กำหนดหน้าจอ width = 780 height = 580
  border colour = สีของขอบหนังสือ แต่ถ้าไม่ต้องการก็คลิ้ก no border
  paper colour = สีของพื้นหนังสือ
เราอาจใช้การเลือกจากต้นแบบที่มีให้อยู่แล้ว โดยไปที่เมนู Template

ขนาดของการสร้างภาพ blackground
ใช้ photoshop กำหนดขนาดพื้นหลัง กว้าง 390 สูง 580 หน่วย 72 pixel
http://my.desktopauthor.com
web หารูป www.pixpros.net/forums/
วิธีการปรับแต่งภาพใน photoshop โดยไปที่ creat new layer เลือก edit -- fill ความโปร่งใส 50%
สร้าง ภาพใหม่ กำหนดขนาดเป็น 390*2 หน่วย 72 pixel เลือก transpalent เพื่อทำให้โปร่งใส
เสร็จแล้วกด Ctrl++ เพื่อขยายขนาดให้เป็น 1600%
กด select -- ctrl+A เพื่อ select all
กดตัว m แล้วกดลูกศรขึ้น จะเลือกแถบเลือก ครึ่งหนึ่ง เติมสีขาวลงไปครึ่งหนึ่งโดยใช้คำสั่ง edit -- fill -- white 100%
เสร็จแล้ว กด ctrl+A อีกครั้งหนึ่ง
วิธีการสั่งให้ภาพกลายเป็น pattern โดยไปที่ edit --- define pattern แล้วตั้งชื่อ เช่น w-t
จากนั้นให้กลับไปภาพพื้นที่เราต้องการ โดยไปที่ edit -- fill -- pattern -- เลือกแบบที่เรากำหนดไว้ คือ  w-t
ถ้าต้องการให้ภาพสว่างก็ปรับภาพให้สว่างมากขึ้นได้
การดับเบิ้ลคลิ้กที่ layer ตัวหนังสือจะมี layer style ขึ้นมา เราสามารถปรับพื้นเงาได้