การเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้ใบสมัครของคุณสะดุดตากว่าของผู้สมัครรายอื่นๆ ลองปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้งานที่ใฝ่ฝัน! ผมไปเจอเลยเก็บมาฝากกันครับ ลองเอาไปปรับใช้กันดู....

เล่าประวัติคุณอย่างคร่าวๆ

ก่อนอื่น ทำรายการแจกแจงงานที่คุณเคยทำมาแล้วและประวัติการศึกษาของคุณ หลังจากนั้นให้เขียนบอกรายละเอียดทุกอย่างเท่าที่คุณจะจำได้รวมทั้งข้อมูลของบริษัทเหล่านั้น ประกาศนียบัตร ปริญญา ตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ รวมทั้งรางวัลต่างๆ ที่คุณเคยได้รับ

สาธยายจุดประสงค์ของคุณ

จุดประสงค์คือเป้าหมาย มีนายจ้างมากมายที่ต้องการรู้ว่าคุณมีเป้าหมายในอาชีพว่าอย่างไรเมื่อคุณสมัครงานกับเขา นั่นจะช่วยให้เขาตัดสินว่าคุณเหมาะกับงานเพียงใด ใส่หัวข้อในตอนเริ่มต้นของประวัติย่อของคุณว่า "Objective" แล้วเขียนคำอธิบายสั้นๆ อย่างเช่น : "To work in a dynamic marketing department."

หน้าที่หรือความสำเร็จ

หน้าที่รับผิดชอบคืองานที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จคือผลงานที่ได้มาจากความทุ่มเทของคุณ นายจ้างต้องการทราบว่าคุณผ่านงานมาด้านใดบ้าง แต่ที่มากกว่านั้นคือเขาสนใจว่าคุณประสบความสำเร็จด้านใดบ้าง ฉะนั้นเมื่อคุณอธิบายถึงประสบการณ์การทำงานที่ทำมา ให้ยอตัวเองบ้าง! ลงรายละเอียดความสำเร็จของคุณ อย่างเช่น ถ้าหากหน้าที่ของคุณอย่างหนึ่งคือจัดตารางงานให้พนักงาน และคุณแก้ปัญหาความขัดแย้งทางเวลาได้ ให้เขียนว่า "Solved scheduling conflict."

ปรับปรุงหลักไวยากรณ์ของคุณ

คุณมีสิ่งที่จะพูดถึงมากมายแต่ในการเขียนประวัติย่อนั้นคุณมีเนื้อที่จำกัดมาก ดังนั้นให้ใช้ประโยคอย่างย่อๆ โดยละคำประธาน(เช่น I หรือ my manager), คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ(my/mine, his/hers), และบางครั้งคำ articles (อย่างเช่น the หรือ a) ถ้าคุณลงความสำเร็จมากกว่าหนึ่งอย่างในประโยคเดียวกัน ให้แทนคำว่า "and" ด้วยเครื่องหมาย semicolon เช่น "I led an important project and my manager gave me an award" จะกลายเป็น "Led key project; awarded by manager."

ใช้คำกริยาแสดงการกระทำ

คำกริยาแสดงการกระทำหรือ action verbs จะแสดงให้เห็นกระทำที่เกิดขึ้น เช่น solved, managed, initiated, accomplished ตรงข้ามกับ passive verbs เช่น are, am, was, have และ had ในประวัติย่อ action verbs จะทำให้คุณมองดูเป็นคนที่กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นประเภทที่นายจ้างกำลังมองหา! เช่น "Managed a team of 20 employees" ฟังดูมีพลังมากกว่า "Was in charge of 20 employees."