ลูกเขย+แม่ยาย

มีแม่ยายคนหนึ่งมีฐานะร่ำรวยมาก

 ต้องการที่จะทดสอบความมีน้ำใจของลูกเขย

 ทั้งสามคน จึงพาลูกเขยคนแรกเดินเล่นที่

 สวนหลังบ้าน ไม่มีใครคาดคิดไว้ก่อน แม่ยาย

 ได้แกล้งกระโดดลงไปในสระน้ำข้างทางเดิน

 และตะโกนเสียงดังร้องขอให้ลูกเขยช่วย

 ลูกเขยคนแรกกระโดดลงไปในสระน้ำทันที

 พร้อมกับพาแม่ยายขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

 สร้างความพอใจให้แม่ยายมาก

 เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะลูกเขยคนแรกออกจาก

 ประตูบ้าน ก็เห็นรถ BMW สีน้ำเงิน คันงาม

 จอดอยู่หน้าประตูบ้าน พร้อมข้อความติด

 อยู่ที่หน้ากระจกรถ

 ขอบใจมากนะจะ ลูกเขย เจ้าทำให้ข้าประทับใจ จาก.... แม่ยาย

 

 เช้าวันต่อมา แม่ยายได้พาลูกเขยคนที่สอง

ไปที่สวนหลังบ้านเดียวกันนี้ แล้วแกล้งกระโดด

 ลงไปในสระน้ำเหมือนเดิม ลูกเขยคนที่สองรีบ

กระโดดลงไปในสระน้ำทันที แล้วสามารถช่วย

 แม่ยายขึ้นไปถึงฝั่งได้เช่นกัน สร้างความพอ

 ใจให้แม่ยายเป็นอย่างมาก

เช้าวันรุ่งขึ้นขณะลูกเขยคนที่สอง ออกจากประตูบ้าน

 ก็เห็นรถ BMWสีเขียว คันงามจอดอยู่หน้าประตูบ้าน

 พร้อมข้อความติดอยู่ที่หน้ากระจกรถ

 ขอบใจมากนะจะ ลูกเขย เจ้าทำให้ข้าประทับใจ จาก....แม่ยาย

 

 เช้าวันต่อมา แม่ยายได้พาลูกเขยคนที่สาม

ไปที่สวนหลังบ้านเดียวกันนี้ แล้วแกล้ง

 กระโดดลงไปในสระน้ำเหมือนเดิม แต่ลูกเขยคน

ที่สาม แกล้งทำเป็นไม่สนใจ แม่ยายได้แต่ตะ

 กุยน้ำจนหมดแรงและจมน้ำตาย

เช้าวันรุ่งขึ้น ขณะลูกเขยออกจากประตูบ้าน

 ก็เห็นรถ Ferrari สีแดงคันงามจอดอยู่หน้าประตูบ้าน

 พร้อมข้อความติดอยู่ที่หน้ากระจกรถ

 

 ขอบใจมากนะจ๊ะ ลูกเขย เจ้าทำให้ข้าประทับใจ จาก........ พ่อตา