การรีทัชภาพถ่าย (Retouch) ด้วยโปรแกรม Photoshop

ความหมายของการรีทัชภาพ

                การรีทัชภาพ (Retouch) เป็นภาษา Digital Artist หรือนักตกแต่งภาพทั่วไปนิยมเรียกกัน ความหมายตรงๆของการรีทัชภาพก็คือ การนำภาพถ่ายจากแหล่งต่างๆมาตกแต่งแก้ไขจนได้ผลลัพธ์ที่สวยงามสมใจ เช่น การลบส่วนเกินบนภาพถ่ายออกไป หรือการตกแต่งภาพถ่ายให้มีสีสันแปลกตา รวมถึงการนำภาพที่ถ่ายมาปกติให้ดูเหมือนฝันอย่างที่ Studio นิยมทำกัน นอกจากการรีทัชเพื่อแก้ไขภาพถ่ายแล้วยังรวมไปถึงงานตกแต่งภาพด้วยตัวอักษรและการออกแบบชนิดอื่นๆอีกด้วย

การแก้ไขและตกแต่งภาพนั้นถือได้ว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่จะต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ถึงแม้บางครั้งจะเป็นงานแบบเดียวกันก็อาจะวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้เช่นกัน

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการรีทัชภาพ

-          หน้าตาของโปรแกรม (อธิบายคราวๆ หน้า 6)

-          กล่องเครื่องมือ Tool Box (อธิบายตามหน้า 10-12)

 

  

 

ลำดับขั้นตอนในการรีทัชภาพ (อธิบายตามหนังสือ)

1.        การวางแผนและสังเกตความเสียหายก่อนลงมือปฏิบัติ

2.        การเตรียมภาพต้นฉบับ

3.        การกำหนดรายละเอียดให้ภาพที่ต้องการใช้งาน

4.        การตกแต่งภาพถ่ายด้วยโปรแกรมตกแต่ง

ภาพตัวอย่างที่ทำการรีทัชแล้ว

สาธิตพร้อมปฏิบัติ

1.       เลือกภาพมา 3 ภาพให้มีลายละเอียดต่างๆคล้ายกันมากที่สุด

2.       เปิดโปรแกรม Photoshop

3.       เปิดภาพที่เลือกไว้ขึ้นมาโดยจะมีภาพหลักที่จะทำเป็น background หนึ่งภาพ

4.       ไปที่ Move Tool (V) ลากภาพที่สองไปไว้ในภาพ background กด Ctrl+T ปรับขนาดภาพตามต้องการ เมื่อปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว ไปที่ Eraser Tool (E) ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไป เลือก Brush หัวแปรงได้ตามความเหมาะสม ปรับค่า Opacity ตามต้องการ

5.       ภาพที่สามทำเหมือนข้อ 4

6.       เมื่อเสร็จเรียบร้อย ไปที่ Horizontal Type Tool (T) เพื่อลงชื่อว่าเราเป็นคนสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง พิมพ์/เลือกขนาด/สีสันได้ตามต้องการ จากนั้นก็สร้างเงาให้ตัวอักษรโดยไปที่   Add a layer style เลือก  Drop shadow… ปรับแต่งตามความต้องการ

7.       เราก็ได้ภาพตัดต่อจากแต่ละสถานที่มาเรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว