ตอนที่1

1.  เพราะเหตุใดวันเวลาบนพื้นโลกจึงไม่เท่ากัน

ตอบ เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก ทุก ๆ ตำแหน่งบนพื้นโลกจะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ พร้อมกันหรือแตกต่างกัน ส่วนของโลกที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาที่เรียกว่า ดวงอาทิตย์ขึ้น หลังจากนั้นเมื่อตำแหน่งของโลกในบริเวณนั้น ๆ เริ่มจะคลุมด้วยความมืด เรียกว่าดวงอาทิตย์ตกดิน

 2.เพราะเหตุใดฤดูกาลบนพื้นโลกจึงไม่เหมือนกัน

ตอบ การเกิดฤดูกาลเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ คือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 1 ปี และวงโคจรของโลกเป็นวงรี ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานแตกต่างกัน และเกิดเป็นวงจรอย่างนี้ทุก ๆ ปีส่วนที่ได้รับพลังงานมาก อากาศจะร้อนขึ้น เมื่ออากาศร้อนความหนาแน่นจะน้อยจึงลอยตัวขึ้น อากาศเย็นกว่าจึงเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมที่เกิดขึ้นเป็นประจำความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ เป็นเมฆ กระแสลมพัดพาไปเมื่อได้รับความเย็นจึงกลั่นตัวเป็นฝน
ฤดูกาลของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะตรงกันข้ามเพราะโลกหันหาดวงอาทิตย์สลับข้างกันเสมอ

ตอนที่2

1. ข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่โคจรรอบโลกเป็นวงกลม แล้วได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นขนาน เป็นทางขนานมาตกลงบนดวงจันทร์ จากนั้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา การมองเห็นดวงจันทร์จากโลกก็จะเห็นว่าดวงจันทร์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน
2. ระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลาประมาณกี่วัน
ตอบ 29.5 วัน เกือบ 30 วัน

3. น้ำขึ้นเกิดจากอะไร

ตอบ น้ำขึ้นและน้ำลงเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ดวงจันทร์นั้นเป็นบริวารของโลก เมื่อหมุนผ่านไปจุดใดของโลกก็จะทำให้น้ำบนผิวโลกขึ้นพร้อมกัน 2 ส่วน คือ บริเวณที่อยู่ตรงกับดวงจันทร์ และอีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่มีน้ำขึ้น ในรอบ 1 ปี จะมีน้ำขึ้นมากที่สุด 2 ครั้ง

4. จันทรุปราคารเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ ( ขึ้น 15 ค่ำ) เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในระนาบเส้นตรงเดียวกับโลกและดวงอาทิตย์ทำให้เงาของโลกบังดวงจันทร์

5. ปรากฏการณ์บนผิวโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์ มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์บนโลกอย่างไร

ตอบ ทำให้มนุษย์รูจักการดำรงชีวิตในเวลาต่างๆได้ถูกต้อง และทำให้เกิดการน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งมีผลทำให้ชาวประมงมีอาชีพ

ที่มา http://www.scithai.com/explore/content.asp?id=52&cat=23

       http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phichit/apichat_p/sec04p01.html

       http://school.obec.go.th/ch_k/student/moon/a4.html