การคูนเลขที่ เลขตัวหน้าเหมือนกัน เลขตัวหลังรวมกันเป็น10

ต้องการคูณเลขใดๆ ที่ตัวท้ายรวมกันได้ 10 และตัวหน้าเหมือนกัน เช่น 23x27,32x38,104x106 เป็นต้น
วิธีหาผลคูณให้ปฏิบัติดังนี้


1 เอาจำนวนหน้าคูณกับจำนวนที่มากกว่าตัวนั้นอยู่ 1แล้วตั้งไว้
2 ต่อท้ายด้วยผลคูณของเลขตัวหลังทั้งสอง(ผลคูณต้องเป็นสองหลักเสมอ)เช่น

        จงหาค่าของ 23 x 27

        23 x 27 ทำตามวิธีข้างต้นได้ ดังนี้( 2 x 3 เพราะ 3 มากกว่า 2 อยู่ )1 ได้ 6 แล้วต่อท้าย 6 ด้วยผลคูณของ 3และ 7 ได้ 21

        เพราะฉะนั้นผลคูณของ23 x 27 ได้ 621
 
ลองหัดดูนะครับ
12x18=
36x34=
114x116=
102x108=
คงไม่ต้องเฉลยนะครับเพราะคงหากันได้